Meny

Aktuella händelser

Ambassaden uppdaterar Reseinformationen löpande.

Läget i Jakarta åter normalt - viss risk för nya demonstrationer kvarstår

Efter protester 21-22 maj, med våldsamheter och trafikstörningar som följd, har nu läget i Jakarta återgått till det normala. Samtliga tidigare avstängda gator är öppna för trafik igen. Tåg och tunnelbana fungerar normalt. 

Det finns viss risk för nya demonstrationer, särskilt i samband med att Konstitutionsdomstolen fäller sitt avgörande gällande oppositionens överklagande av valresultatet, vilket väntas ske den 28 juni. 

Svenska medborgare i Indonesien bör undvika politiska möten och demonstrationer samt tills vidare undvika att vistas kring KPU,Bawaslus kontor samt Konstitutionsdomstolen i Jakarta, samt följa lokal nyhetsbevakning gällande säkerhetsläget. 

Höjda avgifter för visa on arrival och overstay från och med 2 maj

Indonesiska mynidgheter har meddelat att avgift för visering vid ankomst (visa on arrival) höjs till motsvarande 50 USD och att böter om man stannar längre än tillåtet (overstay) höjs till 1 000 000 indonesiska rupiah per dag. Ändringarna gäller från och med den 2 maj 2019. För ytterligare frågor om viseringar och inreseregler bör svenska medborgare kontakta ansvariga indonesiska mynidgheter eller närmsta indonesiska ambassad. 

 

Vulkanutbrott på Bali

Mount Agung på Bali har under våren utbrott. Visst asknedfall har rapporterats från flera delar av Bali. Flygtrafiken har inte påverkats.Inga ändringar i den nuvarande varningsnivån (3) har utfärdats. Svenska medborgare i området uppmanas följa lokala myndigheters anvisningar samt läsa informationen nedan.

I samband med asknedfall bör man hålla sig inomhus. Om man är tvungen att gå ut under asknedfall bör man skydda sig genom att använda ansiktsmask samt skydda ögen genom att till exempel bära simglasögon. 

Nedan länkar till pålitliga nyhetskällor:

För praktiska råd i samband med vulkanutbrott kan man vända sig till Disaster Preparedness på National Disaster Management Authority's hemsida. 

Ambassaden kan nås på telefon +62 21 2553 5900 under kontorstid. För nödställda svenska medborgare som behöver omedelbar kontakt med svensk myndighet kan UD:s konsulära jour nås utanför ambassadens kontorstid (måndag – fredag  09:00 - 11:00 samt 13:00 – 15:00) genom att ringa ambassadens växel +62 21 2553 5900 och följa anvisningarna.

Senast uppdaterad 17 jun 2019, 20.04