Meny
  • Svenska

Om utlandet Filippinerna

REGISTRERING AV SVENSKA BARN SOM ÄR FÖDDA I FILIPPINERNA (SAMORDNINGSNUMMER/ MEBORGARSKAP, ANMÄLAN AV NAMN)

Syftet med registrering av svenskt barn på ambassaden är i första hand avsett för ansökan om svenskt pass. Ifall du ej ämnar ansöka för ett svenskt pass efter att ha fått ett samordningsnummer från oss, råder vi er att avvakta med att registrera ditt barn hos ambassaden. Du kan däremot kontakta Skatteverket direkt för att informera dem om att du har ett barn utomlands

Följande dokument är obligatoriska för att kunna registrera barnet och få ett samordningsnummer i Sverige:

 

  •  Barnets födelsebevis i original
  •  Föräldrarnas äktenskapsbevis i original
  •  Kopior av föräldrarnas pass/ID-kort

 

Om barnet erhåller dubbelt medborgarskap:

  •  En kopia av barnets övriga pass (om tillämpligt)
  •  Blanketten SKV7750 Förnamn och efternamn som måste undertecknas av båda föräldrarna. Blanketterna finns tillgängliga på ambassaden.
  •  Om barnets ena förälder är född utanför Sverige är det även obligatoriskt att han/hon uppvisar ett utdrag av sitt personbevis med minst 3 månaders giltighetstid.
  •  Om barnet är född utanför Sverige är det även obligatoriskt att uppvisa bevis på sjukhusvistelse vid barnafödseln (t.ex. ett intyg från sjukhuset).    

 

Ambassaden skickar de ifyllda blanketterna till Skatteverket. Skatteverket utfärdar ett samordningsnummer för barnet. Handläggningsprocessen kommer att ta minst 2-3 månader. När samordningsnumret har utfärdats kan ansökan om svenskt pass göras (endast provisoriskt pass i Filippinerna) till barnet.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer