Meny
  • Svenska

Om utlandet Filippinerna

Förnyelse av pass för vuxna i Fillipinerna

Ansökningar om ordinarie pass inte kan göras på ambassaden.

Passökanden hänvisas till annan svensk ambassad i regionen. Ambassaden kan däremot utfärda provisoriska pass.

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer