Meny
  • Svenska

Om utlandet Filippinerna

Förlust av pass i Sverige

Ansökningar om ordinarie pass inte kan göras på ambassaden.

Passökanden hänvisas till annan svensk ambassad i regionen. Ambassaden kan däremot utfärda provisoriska pass.

Förlust av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer