Meny
 • Svenska

Om utlandet Filippinerna

Gifta sig utomlands i Fillipinerna

För att kunna gifta sig i Filippinerna behövs ett s.k. ”Certificate to Contract Marriage” är nödvändig

Ambassaden kan utfärda detta dokument för svenska medborgare som ska gifta sig i Filippinerna.  intyg om rättslig kapacitet för kontrakt äktenskap till svenska medborgare som ämnar att gifta sig i Filippinerna. 

 

Kraven på dokumentation beror på det enskilda fallet.

Följande är de vanligaste typerna av intyg om juridisk kapacitet som utfärdas av ambassaden:

 

-         Vigsel mellan svensk mb och filippinsk mb (den filippinska medborgaren är ensamstående, skild eller en änka).

-         Vigsel mellan två svenska medborgare.

-         Svenska mb som gifter sig med en medborgare från tredje land.

SVENSK MEDBORGARE TILL FILIPPINSK MEDBORGARE

 

 • Svensk:
 1. Äktenskapscertifikat som har utfärdats av Skatteverket (om den svenska medborgaren är folkbokförd i Sverige)
 2. Personbevis som har utfärdats av Skatteverket (om den svenska medborgaren är folkbokförd utomlands)
 3. Giltigt svenskt pass
 4. “Certificate of No Marriage” (CENOMAR) som har utfärdats av the Philippine Statistics Authority (PSA)

 

 •  Filippinsk

Ensamstående:

 1. Certificate of No Marriage (CENOMAR) som har utfärdats av the Philippine Statistics Authority (PSA)
 2. Giltigt filippinskt pass eller  två (2) olika statligt utfärdade ID-handlingar med fotografi, födelsedatum och adress eller personens födelsebevis.

 

Skild:

 1. Original äktenskapscertifikat med antecknng av ogiltigförklaring som har utfärdats av the Philippine Statistics Authority (PSA)
 2. Giltigt filippinskt pass eller två (2) olika statligt utfärdade ID-handlingar med fotografi, födelsedatum och adress eller personens födelsebevis.

 

Änka:

 1. Dödsbevis i original av den avlidne maken/makan som har utfärdats av the Philippine Statistics Authority (PSA)
 2. Äktenskapsbevis i orginal som har utfärdats av the Philippine Statistics Authority (PSA)
 3. Giltigt filippinskt pass eller två (2) olika statligt utfärdade ID-handlingar med fotografi, födelsedatum och adress eller personens födelsebevis.

 

SVENSK MEDBORGARE TILL SVENSK MEDBORGARE

 •  De båda svenska medborgare måste uppvisa:
 1. Äktenskapscertifikat som har utfärdats av Skatteverket
 2. Giltigt svenskt pass
 3. “Certificate of No Marriage” (CENOMAR) som har utfärdats av the Philippine Statistics Authority (PSA)

 

SVENSK MEDBORGARE TILL MEDBORGARE AV ETT ANNAT NATIONALITET

 • Svensk:
 1. Äktenskapscertifikat som har utfärdats av Skatteverket (om den svenska medborgaren är folkbokförd i Sverige)
 2. Personbevis som har utfärdats av Skatteverket (om den svenska medborgaren är folkbokförd utomlands)
 3. Giltigt svenskt pass
 4.  “Certificate of No Marriage” (CENOMAR) som har utfärdats av the Philippine Statistics Authority (PSA)

 

 •  Annan nationalitet:

Om den andra parten erhåller en annan nationalitet:

 1. Måste han / hon lämna in ett dokument från deras ambassad om att de är ensamstående eller har rätt att gifta sig
 2. “Certificate of No Marriage” (CENOMAR) som har utfärdats av the Philippine Statistics Authority (PSA)
 3. Giltigt pass

 

 •  OM DEN SVENSKA MEDBORGAREN ÄR FOLKBOKFÖRD UTANFÖR SVERIGE men AVSER ATT GIFTA SIG I FILIPPINERNA:

 

 •  Svensk:
 1. Istället för ett äktenskapsbevis måste den svenska medborgaren kunna uppvisa ett personbevis, som får vara högst tre månader gammalt, där personens nuvarande adress anges.
 2. Den svenska medborgaren måste fylla i blanketten HINDERSPRÖVNING. Både parterna måste underteckna formuläret inför tjänsteman på ambassaden.
 3. 3.      “Certificate of No Marriage” (CENOMAR) som har utfärdats av the Philippine Statistics Authority (PSA)
 4.  Giltigt pass

 

Avgiften för certifiering av rättslig kapacitet är PHP 700.

 

Både den svenska medborgaren och den tilltänkta makan/maken måste vara närvarande

 

Alla obligatoriska dokument måste lämnas in i original och med minst 3 månaders giltighetstid

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer