• Svenska

Om utlandet Filippinerna

Gifta sig i Fillipinerna

För att kunna gifta sig i Filippinerna behövs ett s.k. ”Certificate to Contract Marriage”. Ambassaden kan utfärda detta dokument för svenska medborgare som ska gifta sig i Filippinerna. Kraven på dokumentation varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Följande är de vanligaste typerna av intyg om juridisk kapacitet som utfärdas av ambassaden:

 • Vigsel mellan svensk medborgare och filippinsk medborgare (ensamstående, skild eller änka).
 • Vigsel mellan två svenska medborgare.
 • Vigsel mellan svensk medborgare och  en medborgare från tredje land.

SVENSK MEDBORGARE MED FILIPPINSK MEDBORGARE
Den svenska medborgaren:

 1. Äktenskapscertifikat utfärdat av Skatteverket (om den svenska medborgaren är folkbokförd i Sverige) eller personbevis utfärdat av Skatteverket (om den svenska medborgaren är folkbokförd utomlands)
 2. Giltigt svenskt pass
 3. "Certificate of No Marriage" (CENOMAR) som har utfärdats av "the Philippine Statistics Authority" (PSA)

Den filippinska medborgaren,

om ensamstående:

 1. Certificate of No Marriage (CENOMAR) som har utfärdats av "the Philippine Statistics Authority" (PSA)
 2. Giltigt filippinskt pass eller två (2) olika statligt utfärdade ID-handlingar med fotografi, födelsedatum och adress eller personens födelsebevis.

om skild:

 1. Äktenskapscertifikat i original med anteckning av ogiltigförklaring av äktenskapet utfärdat av "the Philippine Statistics Authority" (PSA)
 2. Giltigt filippinskt pass eller två (2) olika statligt utfärdade ID-handlingar med fotografi, födelsedatum och adress eller personens födelsebevis.

om änka:

 1. Dödsbevis i original av den avlidne maken/makan som har utfärdats av "the Philippine Statistics Authority" (PSA)
 2. Äktenskapsbevis i original som har utfärdats av "the Philippine Statistics Authority" (PSA)
 3. Giltigt filippinskt pass eller två (2) olika statligt utfärdade ID-handlingar med fotografi, födelsedatum och adress eller personens födelsebevis.

SVENSK MEDBORGARE MED SVENSK MEDBORGARE
De båda svenska medborgarna måste uppvisa:

 1. Äktenskapscertifikat som har utfärdats av Skatteverket
 2. Giltigt svenskt pass
 3. "Certificate of No Marriage" (CENOMAR) som har utfärdats av "the Philippine Statistics Authority" (PSA)

SVENSK MEDBORGARE MED MEDBORGARE AV TREDJE LAND
Den svenska medborgaren:

 1. Äktenskapscertifikat utfärdat av Skatteverket (om den svenska medborgaren är folkbokförd i Sverige) eller personbevis utfärdat av Skatteverket (om den svenska medborgaren är folkbokförd utomlands)
 2. Giltigt svenskt pass
 3. "Certificate of No Marriage" (CENOMAR) som har utfärdats av "the Philippine Statistics Authority" (PSA)

Tredjelandsmedborgaren:

 1. Dokument från hemlandets ambassad om att han/hon är ensamstående eller har rätt att gifta sig
 2. Giltigt pass
 3. "Certificate of No Marriage" (CENOMAR) som har utfärdats av "the Philippine Statistics Authority" (PSA)

SVENSK MEDBORGARE FOLKBOKFÖRD UTANFÖR SVERIGE SOM AVSER ATT GIFTA SIG I FILIPPINERNA:

Den svenska medborgaren:

 1. Istället för ett äktenskapsbevis måste den svenska medborgaren kunna uppvisa ett personbevis, som får vara högst tre månader gammalt, där personens nuvarande adress anges.
 2. Den svenska medborgaren måste fylla i blanketten HINDERSPRÖVNING. Både parterna måste underteckna formuläret inför tjänsteman på ambassaden.
 3. "Certificate of No Marriage" (CENOMAR) som har utfärdats av "the Philippine Statistics Authority" (PSA)
 4. Giltigt svenskt pass

Avgiften för certifiering av rättslig kapacitet är PHP 1,200.

Både den svenska medborgaren och den tilltänkta makan/maken måste vara närvarande

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer