• Svenska

Om utlandet Filippinerna

Gifta sig i Filippinerna

För att kunna gifta sig i Filippinerna behövs ett s.k. ”Certificate to Contract Marriage”. Ambassaden kan utfärda detta dokument för svenska medborgare som ska gifta sig i Filippinerna. Kraven på dokumentation varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Följande är de vanligaste typerna av intyg om juridisk kapacitet som utfärdas av ambassaden:

 • Vigsel mellan två svenska medborgare
 • Vigsel mellan svensk medborgare och filippinsk medborgare (ensamstående, skild eller änka)
 • Vigsel mellan svensk medborgare och en medborgare från tredje land.

Avgiften för certifiering av rättslig kapacitet är PHP 1,000.

Både den svenska medborgaren och den tilltänkta makan/maken måste vara närvarande vid ansökan.

FÖR SVENSK MEDBORGARE KRÄVS ALLTID:

 1. Giltigt svenskt pass
 2. Äktenskapscertifikat utfärdat av Skatteverket (om den svenska medborgaren är folkbokförd i Sverige) eller personbevis utfärdat av Skatteverket där personens nuvarande adress anges (om den svenska medborgaren är folkbokförd utomlands). Personbeviset får vara högst tre månader gammalt
 3. "Certificate of No Marriage" (CENOMAR) som har utfärdats av "the Philippine Statistics Authority" (PSA).

För svensk medborgare folkbokförd utanför Sverige krävs även:

 1. Ifylld hindersprövningsblankett. Båda parterna måste underteckna formuläret inför tjänsteman på ambassaden
 2. För person folkbokförd i tredje land (annat än Sverige och Filippinerna) behövs även intyg från lokala myndigheter i det tredje landet som påvisar att personen är ensamstående eller har rätt att gifta sig.

SVENSK MEDBORGARE MED FILIPPINSK MEDBORGARE

För den filippinska medborgaren, om ensamstående:

 1. Giltigt filippinskt pass eller två (2) olika statligt utfärdade ID-handlingar med fotografi, födelsedatum och adress eller personens födelsebevis
 2. Certificate of No Marriage (CENOMAR) som har utfärdats av "the Philippine Statistics Authority" (PSA).

om skild:

 1. Giltigt filippinskt pass eller två (2) olika statligt utfärdade ID-handlingar med fotografi, födelsedatum och adress eller personens födelsebevis
 2. Äktenskapsbevis i original med anteckning om ogiltigförklaring av äktenskapet utfärdat av "the Philippine Statistics Authority" (PSA).

om änka:

 1. Giltigt filippinskt pass eller två (2) olika statligt utfärdade ID-handlingar med fotografi, födelsedatum och adress eller personens födelsebevis
 2. Äktenskapsbevis i original som har utfärdats av "the Philippine Statistics Authority" (PSA)
 3. Dödsbevis i original av den avlidne maken/makan som har utfärdats av "the Philippine Statistics Authority" (PSA).

SVENSK MEDBORGARE MED MEDBORGARE AV TREDJE LAND

För tredjelandsmedborgaren:

 1. Giltigt pass
 2. "Certificate of No Marriage" (CENOMAR) som har utfärdats av "the Philippine Statistics Authority" (PSA)
 3. Dokument från hemlandets ambassad om att han/hon är ensamstående eller har rätt att gifta sig.

 

Gifta dig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer