Meny
  • Svenska

Förenade Arabemiraten

Ett av ambassadens högst prioriterade arbetsområden är att brett främja Sveriges ekonomiska och kommersiella intressen i verksamhetsländerna Förenade Arabemiraten och Bahrain. Tillsammans med Business Sweden i Dubai och företagarorganisationen Swedish Business Council (SBC) i Dubai utgör vi "Team Sweden" i Förenade Arabemiraten.

Aktörerna i Team Sweden har ett omfattande kontaktnät i regionen och känner lokala förhållanden väl. Vi har möjlighet att hjälpa företag med allmän exportinformation. Mindre tjänster som exportinformation genomförs kostnadsfritt medan mer omfattande stöd utförs på uppdragsbasis, som regel av Business Sweden i Dubai.

Kontaktpersoner

Anette Nilsson Exner Ambassadråd, ställföreträdande myndighetschef Politiska och ekonomiska frågor samt kultur

Fredrik Bodin Handelssekreterare Business Sweden och kommersiella frågor

Robert Bajo Förste ambassadsekreterare Migration och konsulära frågor

Ahmad Basel Kommunikatör