Meny
  • Svenska

Förenade Arabemiraten

Har du eller ditt företag stött på handelshinder? Vi hjälper dig.

Att hjälpa svenska företag med stöd och råd vad gäller handelshinder är en av utrikesförvaltningens viktigaste uppgifter.

Vad är handelshinder?

Med handelshinder menas alla slags myndighetsåtgärder som hindrar eller försvårar handel med varor och tjänster eller innebär att existerande regler tillämpas godtyckligt. Det kan vara:

  • åtgärder som strider mot      gällande handelsavtal
  • oklar lagstiftning eller      svårhanterlig byråkrati
  • politisk inblandning i olika      ärenden eller rättsliga processer.

För handelshinder som påträffas utanför EU/EES gäller främst Världshandelsorganisationens (WTO) regler om icke-diskriminering, men även de frihandelsavtal som EU ingått med tredje land. I vissa fall kan även bilaterala investeringsskyddsavtal vara aktuella.

Har du eller ditt företag stött på handelshinder?

Då är du välkommen att kontakta oss. Maila oss på adressen du hittar i sidfoten. Ange:

  • datum
  • namn/företag
  • bransch
  • vilket problemet är

Mer information

Kommerskollegium
Business Sweden

Anmäla handelshinder

Har du eller ditt företag stött på handelshinder? Vi hjälper dig.

Läs mer