Meny
  • Svenska

Förenade Arabemiraten

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad när du reser till Förenade Arabemiraten. Förvissa dig om att du har en reseförsäkring innan du åker, exempelvis genom att kontrollera att en reseförsäkring ingår i din hemförsäkring eller genom att skaffa dig en reseförsäkring på annat sätt. Med en reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige.

Den som inte har en giltig försäkring löper stor risk att tvingas använda besparingar eller ta stora lån för att klara dyra sjukvårdskostnader och i allvarligare fall även ambulanstransport hem. Tänk på att din försäkring inte gäller om du reser trots läkares avrådan.

Grundläggande information om: Se till att vara försäkrad

Läs mer