Meny

Allmänna säkerhetsläget

Förenade Arabemiraten är generellt sett ett säkert land att besöka, resa och leva i. Brottsligheten ligger på en internationellt sett låg nivå.

Den som avser ta en båttur eller fiska utanför Förenade Arabemiratens kust bör ha noga i åtanke att inte komma alltför nära öarna Abu Musa eller Större och Mindre Tunbs. De tre öarna ligger inom ett omstritt område som för närvarande kontrolleras av Iran. Ambassaden känner till fall där utländska medborgare av misstag kommit närmare än de tillåtna tolv sjömilen ifrån dessa öar och fängslats av iransk polis misstänkta för spioneri. I åtminstone ett känt fall har personer som arresterats på detta sätt hållits fängslade i flera månader. Det är annars helt oproblematiskt att segla och fiska i emiratiska farvatten.

Vid en krissituation kommer ambassaden att använda sin hemsida för att informera om de beredskapsåtgärder som vidtas för att bistå svenska medborgare. Vi råder därför svenskar i regionen, liksom anhöriga hemma i Sverige, att i händelse av en kris använda hemsidan som en informationskälla.

Senast uppdaterad 23 jun 2019, 09.50