Meny

Om utlandet Ecuador

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Colombia

Ambassaden tar emot passärenden måndag till fredag, mellan klockan 10:00 till 12:00. Tidsbokning för förnyelse av pass görs via e-post. Se ambassadens kontaktuppgifter


Vid förnyelse av pass för minderåriga erfordras följande:

 • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/konsulatet) tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavaren lämna in en fullmakt och ha fyllt i blanketten för medgivande.
 • Vårdnadshavarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
 • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg, lagakraftvunnet domstolsbeslut eller personbevis där det framgår.
 • Barnets tidigare pass ska medtas.

 • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap
 • Avgift för passet, motsvarar SEK 1 400 i lokal valuta.


Avgiften för pass kan antingen betalas in med kort direkt på ambassaden eller med kontanter i
förväg enbart till Banco Occidente mittemot ambassaden, adress Avenida de Chile Carrera 7 No 71-48, cuenta de ahorros 219-80008-3. Kvittot skall medtas vid besöket. Se kostnad enligt aktuell prislista

Om betalning görs för flera pass samtidigt, eller en kombination av till exempel pass och id-kort måste inbetalningarna ske separat.

Porto- och utlämningsavgift

Det tillkommer även kostnader för porto och utlämning ifall det finns önskemål om att hämta ut passet vid något av Sveriges konsulat i regionen. Portoavgiften betalas in separat i samband med betalning för passet. Se kostnad enligt aktuell prislista

Portoavgifterna gäller per försändelse:

 • Colombia                  10.000 COP
 • Ecuador                    60.000 COP (20 USD)
 • Venezuela                60.000 COP (20 USD)
 • Perú                          60.000 COP (20 USD)
 • Panama                    60.000 COP (20 USD)
 • Bolivia                       60.000 COP (20 USD)

Utlämningsavgiften motsvarar 150 SEK i lokal valuta och betalas direkt till konsulatet när passet hämtas ut.

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer