• Svenska

Om utlandet Djibouti

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder utanför EU, EES, Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 maj 2021.

När UD avråder från resor ska det ses som en signal om att säkerhetsläget är allvarligt och att man noga bör tänka över sitt beslut att resa. Normalt gäller inte en reseförsäkring om UD avråder från resor och det kan krävas tilläggsförsäkringar för att ha ett skydd om man beslutar sig för att resa trots UD:s avrådan.

Det är viktigt att kontrollera vad som ingår i en reseförsäkring och vilka villkor som gäller för den resa man bokat.

Väljer du att resa trots UD:s avrådan, behöver du säkerställa att du har en giltig försäkring som täcker en luftambulansevakuering om du har symptom för covid-19. Du kan inte resa med ett kommersiellt flygbolag från Djibouti om du är akut sjuk med covid-19.

Om du redan är i Djibouti, upprätthåll strikta covid-motverkande åtgärder som frekvent handtvätt, social distansering och maskanvändning.

Särskilda inresebestämmelser

Ett negativt covid-19 test är obligatoriskt vid ankomst till Djibouti, dessutom måste alla passagerare genomgå ett salivtest på flygplatsen. Testet får ej vara äldre än 72 timmar vid ankomst till Djibouti. Vid positivt test gäller karantän i 14 dagar på anvisad karantänsanläggning.

Lokala restriktioner

Ansiktsmask är obligatoriskt.

Råd till svenska resenärer

Krav på att uppvisa negativt Covid-19-test för icke svenska medborgare över 18 år som reser in i Sverige från utlandet

Från och med den 6 februari fram till 31 maj 2021, för att resa in i Sverige från utlandet, är det nödvändigt att kunna uppvisa ett negativt molekylärt eller antigentest för Covid-19 som vid inresa i Sverige inte får vara äldre än 48 timmar. Testresultatet, datum och personuppgifter ska klart framgå på svenska. Utländska medborgare som är 18 år eller äldre omfattas av testkravet. Du kan läsa mera om beslutet på regeringens hemsida.

På polismyndighetens hemsida kan du finna uppdaterad information angående inresa i Sverige från utlandet.

På Regeringens- och Folkhälsomyndighetens hemsidor kan du läsa allmänna frågor och svar angående Covid-test för inresa i Sverige.

Alla personer, även de som faller under ett undantag för krav på att uppvisa negativt Covid-test vid inresa i Sverige, bör innan avresa informera sig genom flygbolaget och lokala myndigheter i eventuellt transitland angående eventuella restriktioner.

Rekommendationer om Covid-test och isolering vid ankomst till Sverige från utlandet
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna och barn i förskoleklass och uppåt (personer födda 2014 eller tidigare) att testa sig direkt vid ankomst till Sverige, isolera sig i sju dagar och sedan efter minst fem dagar, testa sig igen. Detta gäller oavsett vilka länder du har besökt och oavsett om du tidigare haft covid-19. Isolering gäller även om testresultaten för covid-19 är negativa. Barn, oavsett ålder, ska också följa rekommendationen att stanna hemma och undvika nära kontakter.

Vid genomfört test inom 48 timmar före inresa till Sverige (obligatoriskt för icke svenska medborgare över 18 år) är det inte nödvändigt med test i samband med ankomst, men du bör fortfarande testa dig på dag fem och isolera dig. 

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet finns tillgängliga på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Covid-test på Arlanda för boende i Stockholm
Det finns möjlighet till PCR-provtagning för inresande på Stockholm Arlanda Airport ankomsthall terminal 5 där svenska medborgare som bor i Stockholms län och personer som bor i Stockholms län och har uppehållstillstånd kan testa sig kostnadsfritt direkt vid ankomst.

Provtagningsbåsen är tillgängliga dygnet runt och finns intill passkontrollerna. Det är även möjligt att beställa ett kit för egen provtagning i hemmet enligt instruktion på 1177 Vårdguiden.

Region Stockholm: PCR-provtagning för inresande öppnar i Arlandas ankomsthall

De resenärer som inte bor i Stockholms län rekommenderas att provta sig vid ankomst till sin slutdestination så att smittspårning kan göras av de regionala smittskyddsmyndigheterna.

Inreseförbud i Sverige enligt beslut från Europeiska rådet
Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars 2020 och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts efter rekommendationer av kommissionen och EU:s ministerråd. Regeringens senaste beslut om förlängning innebär att inreseförbudet nu gäller till och med den 31 maj 2021. Läs mer på Regeringens hemsida.

Nummer hos UD-jouren för coronarelaterade frågor
UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer
Hit kan man vända sig för att ge och få information om större olyckor och kriser. Hit kan man t ex. vända sig med generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

113 13 - Sveriges nationella informationsnummer

Epidemologiskt läge och relevanta länkar för resenärer samt konsumenter
Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittskydd och följer även utbrott av smittsamma sjukdomar utomlands. Aktuell information om coronaviruset kan följas via Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen (WHO) eller Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). 

Folkhälsomyndigheten - Epidemiologiskt läge

Folkhälsomyndigheten - Frågor och svar

  • För frågor om en bokad resa hänvisas till aktuellt flygbolag eller reseföretag.
  • För allmänna frågor om rättigheter kopplat till resor läs mer på Hallå Konsuments sida. Där finns bland annat information om dina rättigheter gällande avbokning av resor i samband med coronaviruset. 
  • https://www.hallakonsument.se/corona-dina-rattigheter/
  • Hallå Konsument - Allmän information om coronaviruset
  • För frågor om en enskild försäkring kontakta aktuellt försäkringsbolag.
Senast uppdaterad 16 apr 2021, 11.52