• Svenska

Om utlandet Burkina Faso

Beställning av samordningsnummer i Burkina Faso

Att få barn är en spännande händelse i livet. Att få barn i utlandet kan ge upphov till extra frågor och därför har vi samlat information om medborgarskap, folkbokföring och samordningsnnummer för barn på denna sida.

Medborgarskap

Barn som föds i utlandet blir svenska medborgare om båda föräldrarna eller mamman är svensk medborgare. Är endast pappan svensk medborgare kan barnet i flera fall få svenskt medborgarskap. Läs mer om reglerna för medborgarskap på Skatteverkets och Migrationsverkets webbplatser:

Skatteverket

Migrationsverket

Folkbokföring: Om ni EJ avser att ansöka om svenskt pass till ert barn

Eftersom folkbokföringen i Sverige inte automatiskt får reda på att barnet är fött är det viktigt att anmäla födseln till svenska Skatteverket. Det görs på blanketten ”Anmälan Namn” (SKV 7750). Skicka blanketten direkt till Skatteverket tillsammans med ett födelsebevis och kopior på föräldrarnas pass.

Samordningsnummer/Personnummer: Om ni avser att söka svenskt pass till ert barn

Samordningsnummer utställs istället för personnummer för svenska medborgare som varken är eller har varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnummer söks endast i de fall som föräldrarna har för avsikt att söka svenskt pass för sitt barn.

Följande handlingar krävs för samordningsnummer:

  • Ifylld blankett SKV 7750 (Anmälan om namn)
  • Båda föräldrarnas pass eller giltig svensk fotolegitimation
  • Båda föräldrarnas employment pass/dependent pass
  • Födelsebevis, där båda föräldrarnas namn framgår (både Notification of live-birth och Certificate of registration of birth).
  • Vigselbevis, om ni är gifta
  • Personbevis, max en månad gammalt
  • Om modern är svensk medborgare och skriven i Sverige men föder barn utomlands skall även ett havandeskapsbevis (läkare/motsv. skall intyga att modern burit barnet) lämnas in.

Båda föräldrarna och barnet måste komma till ambassaden.

Det är inte nödvändigt att beställa tid för att ansöka om samordningsnummer.

Ansökan är kostnadsfri.

Skatteverkets handläggningstid är cirka 6-8 veckor.

Blanketten ”Anmälan Namn” (SKV 7750)

Fer som är bosatta i Singapore

Singapore Immigration and Checkpoints Authority begär att man ska registrera och ansöka om visum för nyfödd inom 42 dagar från det att barnet fötts. Ansök därför direkt efter barnets födelse om samordningsnummer och pass på ambassaden.

Mer information om att söka pass för barn som inte tidigare haft svenskt pass finns att läsa på sidan:
Ansökan om pass för barn under 18 år