• Svenska

Om utlandet Burkina Faso

Förlust av pass i Burkina Faso

Ambassaden i Burkina Faso tar inte emot ansökningar om ordinarie pass och nationellt id-kort. Detta på grund av att ambassaden inte är en passmyndighet och därmed inte är utrustad med den tekniska utrustning som krävs.

Ansökan om ordinarie pass och id-kort kan göras vid annan svensk utlandsmyndighet i regionen alternativt i Sverige. Närmsta ambassad som utfärdar pass är ambassaden i Bamako, Mali.

Sveriges ambassad i Burkina Faso tar dock emot ansökan om provisoriskt pass. Läs mer om hur du ansöker om provisoriskt pass i Burkina Faso här alternativt kontakta ambassaden för mer information ambassaden.ouagadougou@gov.se.