• Svenska

Om utlandet Australien

In- och utresebestämmelser

Vänligen notera att svenska ambassaden och utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad.

Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Passets giltighetstid

Resenärer till Australien behöver ha en giltighetstid på sitt pass för den tid som resan tar i anspråk till den dag du lämnar landet. Dock kräver flera länder på vägen till och från Australien en längre giltighetstid på pass, oftast sex månader. Kontrollera därför alltid passets giltighetstid samt var du ska mellanlanda på vägen till eller från Australien och vilka regler som gäller för dessa länder.

Svenska provisoriska pass godtas för inresa i Australien.

Avstånden i Australien är mycket stora och endast på Sveriges ambassaden i Canberra kan du ansöka om ett nytt ordinarie svenskt pass. Vissa honorärkonsulat kan ta emot ansökan om provisoriskt pass.

Visum

Svenska medborgare behöver visering för inresa i Australien. Nedan finner du information och kontakter till relevanta australiensiska myndigheter:

För information angående vilka visum Australien erbjuder, vänligen läs mer på Australiens immigrationsmyndighet 

> Department of Home Affairs

Visering till Australien söks elektroniskt via nätet, följ nedan länk till Australiens immigrationsmyndighet

> Department of Home Affairs

Önskar du mer information gällande viseringar till Australien kontakta: Europe Service Centre (ESC) i London Telefon: +44 20 7420 3690

Tullbestämmelser

Australien har mycket strikta införselregler för en mängd olika varor och personliga tillhörigheter. Det är upp till resenären att själv kontrollera vad som är tillåtet att föra in i landet samt kontrollera vilka varor och personliga tillhörigheter som resenären måste deklarera.

För mer information om importregler rörande mat, växter samt animaliska produkter, läs mer under Australiens Jordbruksministerium Department of Agriculture and Water Resources

För mer information om importregler rörande föremål och mediciner, läs mer under Australiens Immigrationsmyndighet  Department of Immigration and Border Protection

Senast uppdaterad 21 sep 2021, 15.15