• Svenska

Om utlandet Australien

In- och utresebestämmelser

Svenska utlandsmyndigheter och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders in- och utresebestämmelser. Kontrollera aktuella bestämmelser med landets egna myndigheter, och tänk på att regler kring in- och utresa kan ändras med kort varsel. Ärenden gällande in- och utresa samt viseringar för Australien hanteras av den australiska myndigheten Department of Home Affairs.

För information om de generella krav som gäller för inresa och vid ankomst till Australien, besök hemsidorna nedan.

Can I go to Australia? (homeaffairs.gov.au)
Arriving and leaving (abf.gov.au)

Visum

Vid resa till Australien behöver svenska medborgare ha ett giltigt visum. Personer med permanent uppehållstillstånd i Australien (permanent residency), måste ha ett giltigt ”resident return visa”.

För information om visum för Australien, inklusive en guide för hjälp att hitta ett visum som passar din situation, besök hemsidan nedan.

Immigration and citizenship (homeaffairs.gov.au)

För svar på vanliga frågor om visum för Australien, kontaktinformation till Department of Home Affairs vid behov av ytterligare hjälp, samt information om att söka råd från en tredje part i australiska migrationsfrågor, besök hemsidorna nedan. Från Sverige kan Department of Home Affairs Global Service Centre nås per telefon måndag till fredag 09.00-17.00 lokal tid. Australiska viseringsärenden för personer bosatta i Sverige hanteras av Department of Home Affairs utlandsavdelning på Australiens ambassad i Berlin, Tyskland.

Overview (homeaffairs.gov.au)

Who can help you with your application? (homeaffairs.gov.au)

Resehandling och flygbiljett

Vid resa till Australien behöver resenären ha en giltig resehandling, någon minsta giltighetstid krävs ej. Vid kortare besök i Australien rekommenderas svenskar ha en resehandling som är giltig under minst hela den planerade vistelsen. Avstånden i Australien kan vara mycket stora, och en ansökan om ett nytt ordinarie svenskt pass kan endast lämnas in vid ett personligt besök på Sveriges ambassad i Canberra.

Svenska provisoriska pass godtas för inresa i Australien, tänk dock på att kontrollera att denna typ av resehandling även godtas i länder där du mellanlandar.

Notera att många länder kräver att en resehandling är giltig under en längre tid efter utresa, ofta minst sex månader. Detta kan gälla även om resenären endast är i landet för mellanlandning. För mer information, kontakta ditt flygbolag eller myndigheterna för de länder i vilka du kommer att mellanlanda på väg till och från Australien.

Vid resa till Australien är en returbiljett inget direkt krav, australisk gränspolis måste dock vid ankomst vara övertygade om att besökare har för avsikt och möjlighet att lämna landet innan visumet går ut. 

För information om krav på resehandlingar vid resa till Australien, samt svar på vanliga frågor om att resa till och från Australien, besök hemsidorna nedan.

Travel documents (abf.gov.au)
Return documents (homeaffairs.gov.au)

Tullbestämmelser

Australien har mycket strikta införselregler för en mängd olika varor och personliga tillhörigheter. Det är upp till resenären att kontrollera vad som är och inte är tillåtet att föra in i landet, samt vilka varor och personliga tillhörigheter som måste deklareras. 

För information om införselregler gällande bland annat mat, växter, animaliska produkter, föremål, mediciner, samt husdjur, besök hemsidan nedan.

Can you bring it in? (abf.gov.au)

Resa från Australien

För reseinformation från Australiens regering för personer som är bosatta i Australien och planerar att resa utomlands, besök hemsidan nedan.

Homepage | Smartraveller

Om du har permanent uppehållstillstånd i Australien (permanent residency) och planerar att tillfälligt resa utomlands, kontrollera innan avresa att du har ett giltigt ”resident return visa”.

Subclasses 155 and 157 Resident Return visa (homeaffairs.gov.au)

Senast uppdaterad 08 jan 2024, 11.45