Om utlandet Argentina

Dubbelt medborgarskap

Sverige tillåter sedan många år svenska medborgare att också ha andra medborgarskap.

Du hittar reseinformation för personer med dubbelt medborgarskap på regeringens hemsida.