Sverige & North Macedonia

Besöka eller flytta till Sverige

Medborgare i Nordmakedonien, Albanien och Kosovo som innehar biometriska pass kan besöka Sverige utan visum i upp till 90 dagar under en period på 180 dagar. Ambassaden tar emellertid emot ansökningar om Schengenviseringar för medborgare från länder som inte är viseringsfria  och som är bosatta i Nordmakedonien, Albanien eller Kosovo. Om du behöver ansöka om visum kan du kontakta ambassaden via e-post: ambassaden.skopje-visum@gov.se.

Om du vill besöka Sverige längre än 90 dagar måste du ansökan om uppehållstillstånd för besök. Du behöver även ansöka om uppehållstillstånd om du vill arbeta, studera eller flytta till någon i Sverige. Ansökningar om uppehållstillstånd görs enklast online via Migrationsverkets hemsida.

Om du har fått meddelande av Migrationsverket om att boka en tid för utredning, kan du kontakta ambassaden via detta formulär: Book an appointment - Sweden Abroad. Samma länk kan användas för att boka en tid för att lämna in en ansökan om uppehållstillstånd för arbete, besök, studier eller att flytta till någon i Sverige.

Om Migrationsverket har uppmanat dig besöka ambassaden för en passkontroll eller om du ska hämta ut ditt uppehållstillståndskort behöver du inte boka en tid. Ambassadens öppettider för migrationsärenden är måndag-torsdag 09:00-11:00.