Parteneriatul Estic

Parteneriatul Estic (PE) este politica UE pentru țările din Europa de Est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Suedia a jucat un rol principal în crearea Parteneriatului în 2009 și îl tratează în continuare ca pe un subiect de înaltă prioritate.

Instituțiile UE (Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia Europeană) poartă o responsabilitate specială în derularea activităților legate de PE. Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) sunt de asemenea implicate, precum și Comitetul Regiunilor și reprezentanții societății civile din UE și din regiune.

Parteneriatul Estic este atât politica UE pentru cele șase țări din vecinătatea Europei de Est, cît și un format de cooperare între UE și aceste țări. Parteneriatul se bazează pe politica europeană de vecinătate (PEV), care este politica UE pentru vecinii săi din Europa de Est și la sud de Marea Mediterană, special adaptată și dezvoltată în continuare pentru vecinii europeni. Scopul parteneriatului este de a promova asocierea politică și integrare economică a acestor țări cu UE, prin intermediul unor instrumente practice pentru a asigura adaptarea la reglementările UE în diverse domenii, armonizarea legislației și edificarea instituțiilor democratice.

Parteneriatul este, nu în ultimul rând, un instrument pentru promovarea reformelor în țările partenere. Respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept este fundamental pentru o integrare mai profundă a  țărilor partenere și pentru cooperarea cu UE.  Cooperarea și sprijinul economic oferit de Uniunea Europeană sunt evident strîns legate de evoluția fiecărei țări în ceea ce privește implementarea reformelor, conform principiului "mai mult pentru mai mult" (aceasta înseamnă că mai multe reforme într-o țară duce la creșterea sprijinului și al angajamentului din partea UE).

Parteneriatul este format din două părți: partea bilaterală, constând în relațiile dintre UE și fiecare dintre țări în mod individual și partea multilaterală, în care participă toate țările partenere, statele membre ale UE și instituțiile UE.