Meny

Suedia & Romania

Cum aplic pentru viză

 

Dacă vreți să vizitați Suedia și nu sunteți cetățean al Uniunii Europene, este posibil să fie necesar să aplicați pentru o viză.

Lista țărilor ai căror cetățeni necesită viză pentru a vizita Suedia.

Pentru a aplica pentru viză este necesar să depuneți în persoană documentele aplicației dumneavoastră la Ambasada Suediei în București. Decizia privind aplicația dumneavoastră va fi emisă după aproximativ 15 zile. 

1. Pregătiți documentația

Verificați ce documente și informații personale sunt necesare. Trebuie, de exemplu, să dețineți pașaport și asigurare medicală pentru călătorie și să aveți deja rezervat biletul de avion (deși sfatul nostru este să amânați plata efectivă până la momentul la care viza a fost acordată) și trebuie, de asemenea, să dețineți o invitație de la persoana pe care o veți vizita în Suedia.

Citiți mai multe în secțiunea ‘Documente necesare’ de mai jos.

2. Verificați orele de lucru ale Ambasadei

Pentru vize, Ambasada este deschisă marți, miercuri și joi între orele 10-12 (vî rugăm să verificați sărbătorile publice aici). Nicio programare specifică nu este necesară în prealabil. Vă puteți adresa Ambasadei în avans telefonic ori prin e-mail. Tel: +40 21 406 71 00 sau

3. Achitați taxa de aplicație

Taxa pentru aplicație trebuie achitată în avans la una dintre sucursalele  UniCredit Tiriac Bank din București. Cea mai apropiată de sediul Ambasadei se găsește în Piața Charles de Gaulle. Taxa trebuie achitată în moneda națională în contul RO39 BACX 00000000 4516 0002, titularul contului fiind Ambasada Suediei. Taxe consulare.pdf

4. Vizitați Ambasada

Aduceți formularul de aplicație completat, întreaga documentație necesară și chitanța plății. Formularele trebuie completate fie în limba suedeză, fie în limba engleză. Documentele trebuie să fie în original și trebuie prezentate alături de o copie. Dacă nu aveți toate documentele asupra dumneavoastră, există un risc ca aplicația să fie respinsă. Pe durata vizitei, există posibilitatea să fie necesar să răspundeți unor întrebări suplimentare.

Toți membrii familiei care aplică concomitent – inclusiv copii – trebuie să viziteze Ambasada.

5. Așteptați decizia

Poate dura până la 15 zile să primiți o decizie. Atunci când decizia este acordată, vă vom înștiința telefonic în acest sens. După aceea puteți vizita Ambasada din nou pentru a ridica decizia.

Vă rugăm să rețineți faptul că cetățenii anumitor țări trebuie să parcurgă o procedură prealabilă de consultare în timpul evaluării aplicației pentru viză. Aceasta are rolul de a verifica dacă un stat membru are obiecții privind eliberarea unei vize uniforme. Procedura durează aproximativ 7-12 zile pentru a se finaliza.

O listă comprehensivă a naționalităților ce fac subiectul procedurii de consultare este disponibilă în anexa 16 la Codul pentru Vize.

Documente necesare

Formularele trebuie completate în limba suedeză ori în limba engleză. Documentele trebuie să fie prezentate în original. 

Trebuie să aveți:

 • O aplicație completată și semnată formularul nr. 119031, Aplicație pentru viză Schengen.
 • Chitanța confirmând plata taxei de aplicație.
 • Pașaport ori alt document valid de călătorie, care trebuie
  - să fie valabil pentru cel puțin trei luni după plecarea dumneavoastră din Spațiul Schengen
  - să conțină cel puțin două pagini goale
  - să fi fost emis în ultimii 10 ani.
 • Asigurarea medicală individuală acoperind costul tratamentului de urgență și transportul acasă din considerente medicale. Trebuie să acopere cel puțin 30.000 Euro și să fie valabilă în toate țările Schengen.
 • Sumă de bani necesară subzistenței dumneavoastră pe durata șederii. În general, Suedia solicită să aveți 450 coroane (SEK) pe zi/persoană. Suma necesară poate fi mai mică dacă, spre exemlpu, ați plătit în avans pentru cazare sau dacă veți locui la prieteni ori rude. Ambasada necesită dovadă că vă puteți susține financiar, de exemplu sub forma unui extras de cont de la banca dumneavoastră ori o adeverință de salariu pentru ultimele trei luni. Poate, de asemenea, fi o declarație de la angajatorul dumneavoastră curent. Dacă persoana care vă invită în Suedia va plăti pentru susținerea dumneavoastră, trebuie să demonstrați în mod similar că el/ea deține suficienți bani pentru a face acest lucru. 
 • Copie a biletului de avion (vă sfătuim să nu plătiți în avans niciun bilet până când viza nu vă este acordată).
 • Documentele specifice tipului de vizită pe care o planificați. Verificați secțiunile relevante aici.
 • Dacă sunteți student în România, trebuie să aduceți o adeverință de la școală/universitate, care să ateste perioada în care sunteți înmatriculat.  

Pentru ca aplicația dumneavoastră pentru viză să fie luată în considerare, trebuie să prezentați toate documentele enumerate anterior.

Dacă sunteți minor ori sunteți acompaniat de copii – documentele suplimentare sunt descrise aici: 

Dacă aplicați pentru viză pentru a vizita Suedia în calitate de minor, aveți nevoie de documentele enumerate mai jos. Minorii sunt toți cei sub vârsta de 18 ani împliniți.

Aduceți următoarele documente în original și copie. Dacă documentele sunt eliberate în altă limbă decât engleză, suedeză ori română, va trebui să atașați o traducere legalizată.

Trebuie să aveți:

 • Documentele necesare tuturor aplicanților pentru viza. Citiți mai multe în secțiunea ‘Documente necesare’. Aplicațiile pentru vize pentru minori trebuie semnate de către turore.
 • Consimțământul tutorelui. Dacă este vorba de un singur tutore, atunci este necesar să atașați aplicației un document în acest sens.
 • Certificatul de naștere al aplicantului.
 • Copii ale cărților de identitate ale tutorilor.

 Procesarea datelor personale.pdf