O Ambasadzie

Witamy na stronach Ambasady Szwecji w Warszawie!

Ambasada Szwecji w Warszawie zajmuje się umacnianiem i rozwijaniem politycznych, gospodarczych i kulturalnych kontaktów pomiędzy Polską a Szwecją. Do głównych zadań ambasady należy aktywne promowanie szwedzkiego punktu widzenia i stanowiska w istotnych kwestiach, wspieranie szwedzkiego eksportu, udzielanie szybkiej i skutecznej pomocy szwedzkim obywatelom w Polsce oraz poszerzanie wiedzy o Szwecji i umacnianie jej wizerunku.

W naszej ambasadzie pracuje około 20 osób, zajmujących się różnymi zagadnieniami: polityką, promocją, sprawami gospodarczymi i unijnymi, kulturą, prasą i informacją, administracją oraz sprawami konsularnymi.