Det innovativa Sverige

Miljontals hjärtan runtom i världen slår med hjälp av pacemakers. En liten tändsticka kan tända allt från ett litet ljus till att en knastrande brasa. Ett oberäkneligt antal liv har räddats med hjälp av trepunktsbältet. Dessa är bara ett fåtal exempel på när svenska innovationer har gjort en skillnad.

Sverige har länge rankats som en av de mest innovativa länderna i världen. Vår kapacitet till innovation är högt värderad i flera internationellt jämförande studier gjorda av Europakommissionen, World Economic Forum och andra välrenommerade institutioner. Efter Silicon Valley har Stockholm producerat det största antalet så kallade ’enhörningar’ (techföretag i miljard-dollarklassen) per capita jämfört med någon annan stad. Med en befolkning på under miljonen har Stockholm frambringat globala varumärken såsom Skype, Spotify, Minecraft och Candy Crush Saga.

Men vilka är huvudfaktorerna bakom denna utveckling?

Sveriges digitala infrastruktur, kombinerad med en högutbildad befolkning och en öppen kultur som stimulerar kreativitet, samarbete och kritiskt tänkande, har gjort Sverige till en global frontfigur för innovation. Addera därtill en social och politisk stabilitet, en privat sektor med stora etablerade organisationer och en stark nyetableringsscen, utpräglade investeringar i forskning och utveckling samt ett nationellt nätverk av innovationshubbar, forskningsinstitut och experimentfält. Allt detta bidrar till att skapa ett ekosystem för innovation av världsklass, där idéer ges bästa möjliga förutsättningar för att växa.

Sverige är ett litet, exportorienterat land, och vår framtida välgång beror på vår innovationsanda, på vår möjlighet att anpassa oss och på goda relationer till omvärlden. Innovation har på många sätt lagt grunden för Sveriges framgång – många multinationella exportföretag och varumärken med bas i Sverige grundades med hjälp av högteknologiska innovationer under en period av hastig ekonomisk utveckling under 1900-talet första hälft. Denna utveckling har fortsatt sedan dess.

Last updated 06 Jan 2021, 11.32 AM