Ambassadens personal

På Sveriges Ambassad i Buenos Aires arbetar följande personer:

Anders Carlsson 
Ambassadör

Helmer Broberg
Ambassadråd
Politik, handel, ekonomi, administration, press och kultur

Andreas Perez Fransius 
Förste ambassadsekreterare (föräldraledig)
Politik, handel, ekonomi, administration, press och kultur

Åsa Bergman Amadio
Förste ambassadsekreterare
Administration, migration och konsulära frågor

Robert Persson
Överste
Försvarsattaché (sidoackrediterad från Brasilia)

Linda Kotschack 
Handläggare
Konsulära ärenden och migration samt ambassadörens sekreterare

Facundo Ortiz 
Kommersiell handläggare
Handel och främjande

Diego Schulman
Kulturhandläggare
Kommunikation och kultur

Fabiana Moreno
Redovisnings- och ekonomihandläggare

Rubén Escobar
Receptionist

José Mezzina
Chaufför

Last updated 05 Nov 2020, 1.22 PM