Švédsko & Česká republika

Stěhování za příbuzným do Švédska

Občané EU, a tedy i České republiky, mohou ve Švédsku volně pobývat, pracovat či studovat.

Žádost o povolení k pobytu

Občané zemí, které nejsou členy EU, naleznou více informací včetně formulářů na stránkách migračního úřadu.

Švédské občanství

Získat švédské občanství lze několika způsoby.

Narození

Švédský zákon o občanství je založen na principu původu. Znamená to, že pro občanství narozeného dítěte je rozhodující, jaké občanství mají jeho rodiče. Dítě švédské matky získává narozením automaticky švédské občanství. Pokud má dítě švédského otce a narodí se ve Švédsku, získává rovněž švédské občanství. Pokud je otec dítěte ženatý s matkou, která má jiné občanství, i tehdy získává dítě švédské občanství.

Adopce

Dítě, které je mladší dvanácti let a které je adoptováno švédskými rodiči, získává automaticky švédské občanství, jestliže se adopce uskuteční ve Švédsku či jiném severském státě, případně pokud adopce proběhne podle švédských zákonů a je jako taková schválena.

Legitimizace

Pokud se dítě narodí mimo Švédsko švédskému otci a matce jiné národnosti a rodiče nejsou manželé, dítě nezískává narozením švédské občanství. Pokud ovšem do osmnácti let dítěte rodiče uzavřou sňatek, dítě získává švédské občanství.

Naturalizace

Po určité době trvalého pobytu ve Švédsku a za splnění určitých podmínek může kdokoliv zažádat o švédské občanství.

Podmínky jsou následující:

  • je třeba mít potvrzenou identitu
  • občan musí být starší osmnácti let
  • občan musí mít povolení k trvalému pobytu
  • je třeba ve Švédsku bydlet pět let
  • občan musí mít čistý trestní rejstřík