Lediga tjänster

Här publiceras tillgängliga tjänster vid Sveriges ambassad i Washington D.C. samt vid de svenska konsulaten i USA.

Sveriges ambassad i Washington är en av Sveriges största utlandsmyndigheter med drygt femtio anställda, varav knappt hälften är utsända från Sverige. Ambassaden är indelad i sju avdelningar. Ambassaden företräder Sverige i USA och bidrar med underlag och rapporter till regeringskansliet samt ger myndighetsservice till allmänheten. En huvuduppgift är att främja svenska intressen och bidra till ökad handel och kulturellt utbyte mellan Sverige och USA. I ambassadens regi bedrivs en omfattande utåtriktad verksamhet inom ramen för det integrerade främjandet. Främjandeaktiviteterna utgör en betydande del av ambassadens verksamhet och engagerar merparten av personalen. Ambassaden har en omfattande författningsreglerad verksamhet. Klicka här för att läsa om dataskyddslagen.

 

Last updated 22 Sep 2021, 8.58 AM