Rösta i EU-valet 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet i Sverige.

När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller förtidsrösta i en röstningslokal, oftast på en ambassad eller ett konsulat.

Vill du brevrösta från utlandet får du skicka brevrösten tidigast den 25 april 2024. Du kan förtidsrösta från utlandet tidigast den 16 maj 2024, eller från senare datum som utlandsmyndigheten bestämt.

I Portugal kommer det att finnas möjlighet att förtidsrösta på ambassaden i Lissabon samt vid honorärkonsulaten i Tavira och Porto. Konsulaten i Funchal och Ponta Delgada kommer att tillhandahålla brevröstningsmaterial.

Här hittar du ambassadens och konsulatens öppettider för röstmottagningen.  

Om du vill veta mer om valet och hur det fungerar med röstkort, besök Valmyndighetens hemsida Rösta från utlandet | Valmyndigheten

Vad röstar du om? 

Din röst avgör vilka ledamöter av Europaparlamentet som ska företräda dig när nya lagar blir till, om miljö, trygghet, invandring, socialpolitik, konsumenträttigheter, ekonomi, rättsstaten med mera. Läs mer om EU-parlamentet och valet via länkarna nedan.

Länk till Valmyndighetens information om rösträtt och röstlängd.

Länk till information om EU-valet 2024: allt du behöver veta (europa.eu)

Länk till information om EU:s parlament och valet.

Länk till mer information om vad EU gör - #EUandME

Last updated 21 Mar 2024, 4.40 PM