• English

Sweden & Ukraine

Forms

Here are the forms regarding visa applications to Sweden. The application form for Schengen Visa and the invitation form also have Swedish language versions.

Forms in English:

Application for Schengen Visa.

National Visa (D-visa).

Invitation form no 241011 - To be filled in by persons in Sweden who wish to invite relatives or friends from abroad.

Request for register extract, rectification, erasure or restriction of personal data in central systems.

Forms in Swedish:

Ansökan om Schengenvisering.

Inbjudan nr 240011 - Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar eller vänner från utlandet.

Begäran om registerutdrag, rättelse, radering eller begränsning av personuppgifter i centrala system.