• English

Sweden & Mongolia

Moving to someone in Sweden

For further general information about permits and visas to visit Sweden, please visit the Swedish Migration Agency.

Шведэд гэр бүл руугаа хамтран амьдрахаар нүүж очих
 
Шведэд зочлох зөвшөөрөл, визний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Шведийн Цагаачлалын Aгентлагаас авна уу.