Menu

Ambassadens personal

Följande personer arbetar på den svenska ambassaden i Havanna:

 

 Tomas Wiklund, Ambassadör

 

 

Kristine Erlandsson, Ambassadråd / Ställföreträdande myndighetschef

Björn Cronstedt, Förste ambassadsekreterare / Kulturattaché

Daniella Börjesson, Andra ambassadsekreterare / Konsul

 

Lokalanställd personal

 

Carmen Rodríguez Villavivencio
Administrativ- och migrationsassistent

Magdalena Carratalá Montero
Ambassadörens sekreterare, kassör

Yanitse García Valdés
Receptionist

Mayralina Trespando
Assistent i migrations-, informations- och kulturfrågor

José Rodolfo Aranda
Ambassadörens chafför

Francisco Díaz
Fastighetsskötare

Carlos Gómez
Chafför

Lokalvårdare/expeditionsvakt
Teresa Pérez

Vakt
Karel Hernández

Osvaldo Alvarez
Trädgårdmästare

Dernière mise à jour 24 mars 2020, 14.22