Sveriges anslutningsprocess till Nato

Samarbete med icke-Natomedlemmar genom formaliserade partnerskap har sedan kalla krigets slut fått en allt större betydelse för Nato och har blivit en del i alliansens kärnuppgifter.

  • Den 16 maj 2022 fattade regeringen beslut om att ansöka om medlemskap i Nato, varpå ansökan överlämnades till Natos generalsekreterare den 18 maj. Det är regeringens bedömning att ett svenskt Nato-medlemskap är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet mot bakgrund av det i grunden förändrade säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina.
  • Den 29 juni beslutade Natoländernas stats- och regeringschefer vid alliansens toppmöte i Madrid att bjuda in Sverige att bli medlem i Alliansen. Den 5 juli skrev Nato-ländernas ambassadörer i Nordatlantiska rådet (NAC) under anslutningsprotokollet, vilket innebar att Sverige uppnådde så kallad invitee-status. Invitee-statusen innebär att Sverige deltar i NAC och andra Nato-möten som observatör. Sverige blir medlem i alliansen när alla Nato-medlemsländernas parlament och Sveriges riksdag ratificerat anslutningsprotokollet, och dessa deponerats hos USA:s utrikesdepartement.

Källa: Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Så fungerar Nato - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

För mer information om Nato och Sverige och Nato hänvisar vi till:

NATO - Homepage

Sveriges väg in i Nato - Regeringen.se

Så fungerar Nato - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI

Última actualización 26 sep. 2019, 17.47