Om oss

Välkommen till Sveriges generalkonsulat i Mariehamn. Myndigheten etablerades första gången 1918 som ett tillfälligt lönat konsulat fram till 1924. Under åren 1925-1939 var konsulatet ett olönat konsulat. Först 1939 utsåg Sverige en lönad konsul i Mariehamn. 2005 uppgraderades konsulatet till generalkonsulat. Konsulatet är beläget på Norragatan 44 i centrala Mariehamn. Det byggdes 1955, ägs av svenska staten, förvaltas av Statens fastighetsverk och tomten arrenderas av Mariehamns stad.

Det svenska generalkonsulatet i Mariehamn har idag två anställda. Generalkonsuln Karl-Olof Andersson arbetar heltid och en lokalanställd kanslist Marie-Louise Karlsson är anställd på deltid.

Generalkonsuln är myndighetschef och ansvarar för generalkonsulatets verksamhet. Arbetet består bland annat av att följa den politiska och ekonomiska utvecklingen i det självstyrda landskapet Åland och rapportera om detta till Utrikesdepartementet (UD) i Stockholm. Generalkonsulatet har löpande kontakter både med UD i Stockholm och med den svenska ambassaden i Helsingfors. "Hemmahamnen" i Stockholm är Europa-enhetens Nordisk-baltiska grupp. Chef för gruppen är ministerrådet Martin Rahm och ansvarig för bl a Åland är departementsrådet Anna-Karin Holm Ericsson. Sveriges ambassadör i Helsingfors är Nicola Clase.

Generalkonsulatet ska främja kontakterna mellan Åland och Sverige. Det görs bland annat genom att intensivt besöksutbyte. Svenska ministrar och statssekreterare, riksdagsledamöter och tjänstemän kommer ofta till Åland och deras åländska motsvarigheter prioriterar att resa till Stockholm för att dryfta gemensamma frågor. Statsminister Stefan Löfven besökte Åland 2016 för nordiskt statsministermöte. Dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt var i Mariehamn i mars 2010. Dåvarande lantrådet (=Ålands regeringschef) Camilla Gunell avlade ett svarsbesök hos Reinfeldt 2012. Talmannen i Ålands lagting (=den folkvalda lagstiftande församlingen) Gun-Mari Lindholm besökte Sveriges riksdag 2016. Den svenska riksdagens talman Per Westerberg var i Mariehamn i samband med 90-årsjubileet av den åländska självstyrelsen. De åländska regeringsmedlemmarna och lagtingsledamöterna träffar också regelbundet svenska politiker inom främst Nordiska Rådets ram. Kronprinsessan Victoria gjorde ett besök i Mariehamn i mars 2008 och övernattade då på generalkonsulatet. Det var det första officiella kungliga besöket på Åland på över hundra år. Prins Daniel var på besök i Mariehamn den 10 oktober 2013.

Konsulatet har också som uppgift att främja ökad handel och investeringar i Sverige och på Åland. Importen av varor till Åland från Sverige uppgick enligt åländsk statistik till 154 miljoner euro 2017 medan den åländska exporten till Sverige samma år bara uppgick till 24 miljoner euro. Men detta underskott i Ålands handelsbalans med Sverige uppvägs till viss del av att Ålands export av tjänster till Sverige beräknades till 87 miljoner euro år 2011 (senaste året det finns beräkningar på tjänstehandeln) medan den åländska importen av tjänster endast uppgick till 34 miljoner euro.

Även om det åländska samhällets många kontakter med Sverige inom många olika områden för det mesta fungerar väl försöker generalkonsulatet bidra till skapa ytterligare intresse för svensk kultur och samhällsdebatt genom att bl a bjuda in svenska opinionsbildare och kulturutövare till Åland.

Viktigt är också att generalkonsulatet fungerar som en mötesplats för svenskar och ålänningar och vårdar svenska traditioner genom bl a nationaldags- och Luciafirande.

Cirka 2 400 invånare på Åland är födda i Sverige. Av dem är omkring 1 200 svenska medborgare. I samband med den svenska riksdagsvalen har konsulatet en viktig uppgift att fungera som röstlokal. I valet i september 2018 röstade drygt 877 svenskar på generalkonsulatet i Mariehamn. Det var fler än i hela övriga Finland.

Cirka två miljoner svenskar anlöper Åland varje år ombord på kryssningsfartyg och färjor mellan Sverige och Finland. Cirka 100 000 går i land som turister, affärsbesökare eller konferensdeltagare.

Svenska medborgare på Åland behöver hjälp och service från konsulatet för att få personnummer eller samordningsnummer för nyfödda barn till svenskar som bor på Åland. Många pensionärer kommer för att få sina s k levnadsintyg underskrivna av konsulatet. Det är de intyg som de svenska pensionsanstalterna kräver för att betala ut pensioner till personer som arbetat i Sverige.

Generalkonsulatet utfärder inte längre pass. Svenska medborgare som önskar ansöka om nytt pass får åka till en svensk passmyndighet, närmaste myndighet är Polisen i Norrtälje. Man kan dock hämta ut sitt nya pass på generalkonsulatet i Mariehamn. I nödfall – om man av någon anledning måste ha ett pass och inte kan vänta de cirka 10 dagar som det dröjer att få ett ordinarie pass – kan generalkonsulatet utfärda ett provisoriskt pass.

Från 2011 utfärdas inte längre svenska körkort för svenska medborgare permanent bosatta inom ett annat land inom EU. Den som bor på Åland ska alltså endast ha ett åländskt körkort.

En vanlig missuppfattning är att generalkonsulatet tar hand om fall av polisiär och social natur som rör svenska medborgare som befinner sig på Åland. Sådana ärenden hanteras sedan många år tillbaka av polisen och socialtjänsten i Mariehamn. Det finns nordiska avtal om samarbete inom dessa områden. Den svensk som inte har pengar och biljett – vilket händer ytterst sällan – hänvisas alltså till socialtjänsten i staden eller till polisen.

Konsulatet samarbetar med de åländska myndigheterna i kris- och beredskapsfrågor.

Letzte Aktualisierung 08 Okt 2018, 17.52