Meny

LIÊN HỆ

Địa chỉ hòm thư bưu điện

Tòa nhà Daeha, Tầng 15
360 Kim Mã
Ba Đinh
Hà Nội
Việt Nam

Địa chỉ văn phòng

Tòa nhà Daeha, Tầng 15
360 Kim Mã
Ba Đinh
Hà Nội
Việt Nam

Số điện thoại

+84 24 3726 04 00

Số fax

+84 24 3726 04 10

Địa chỉ hòm thư điện tử

1. Hòm thư điện tử của Đại Sứ Quán
ambassaden.hanoi@gov.se
2. Hòm thư điện tử của Bộ phận lãnh sự
ambassaden.hanoi-consular@gov.se
3. Hòm thư điện tử của Bộ phận thị thực
visa.hanoi@gov.se

Do dịch bệnh Covid-19, tất cả khách đến làm việc với Đại sứ quán cần phải đặt hẹn trước. Để đặt hẹn, đề nghị liên hệ với Sứ quán qua số điện thoại: +84 (024) 372 60 400 hoặc email: ambassaden.hanoi@gov.se

Giờ làm việc hiện tại của Sứ quán là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 09h00 – 16h00

Giờ mở cửa cho việc Lãnh sự:
Khách đến Đại sứ quán phải đặt hẹn trước. Để đặt hẹn, đề nghị liên hệ với Sứ quán qua số điện thoại: +84 (024) 372 60 400 hoặc email: ambassaden.hanoi@gov.se

Giờ trả lời điện thoại cho việc Lãnh sự:
Thứ Hai - Thứ Năm: 13h00 – 16h00

Giờ mở cửa của bộ phận Di trú:
Khách đến Đại sứ quán phải đặt hẹn trước. Để đặt hẹn, đề nghị liên hệ với Sứ quán qua số điện thoại: +84 (024) 372 60 400 hoặc email: visa.hanoi@gov.se

Giờ trả lời điện thoại của bộ phân Di trú (bao gồm cả việc đặt hẹn liên quan đến giấy phép cư trú và học tập):
Thứ Hai – Thứ Năm: 13h00 – 16h00

Để biết tình trạng hồ sơ đã nộp, đề nghị truy cập vào trang tin điện tử của Cơ quan Di trú Thụy Điển dưới đây. Thông tin hồ sơ liên quan đến các giấy phép sau có thể được tra cứu: Giấy phép cư trú cho mục đích học tập, giấy phép định cư, giấy phép lao động, thẻ cư trú, hộ chiếu, hồ sơ xin quốc tịch và tị nạn.
ttp://www.migrationsverket.se/English/Contact-us/Check-your-application.html

Các ngày nghỉ lễ năm 2020

 • 1/1/2020
  Nam Moi
 • 24/1/2020
  Tet
 • 27/1/2020
  Tet
 • 28/1/2020
  Tet
 • 29/1/2020
  Tet
 • 2/4/2020
  Ngay Gio to Hung Vuong
 • 30/4/2020
  Ngay Giai phong Mien Nam
 • 1/5/2020
  Ngay Lao dong Quoc te
 • 2/9/2020
  Ngay Quoc Khanh Viet Nam
 • 24/12/2020
  Giang Sinh
 • 25/12/2020
  Giang Sinh
 • 31/12/2020
  Tat Nien