Meny

Đại sứ quán đóng cửa hai ngày 29 và 30 tháng 9

25 Thg9 2020

Đại sứ quán đóng cửa hai ngày 29 và 30 tháng 9

Đại sứ quán tại Hà Nội sẽ đóng cửa trong hai ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2020 để họp công tác năm.