Meny

İsveç'te herkes sağlık hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir

26 Nis 2020

COVID-19 semptomları sebebiyle İsveç’te sağlık hizmeti almak isteyen herkes, hastane veya sağlık hizmeti veren diğer kuruluşlarda tıbbi bir değerlendirmeye alınmaktadır. COVID-19 taşıdığı tespit edilen kişilerin büyük bir çoğunluğu hastanede yatarak tedavi altına alınmaya ihtiyaç duymamaktadır; virüsün hastanelerde yayılmasını mümkün olabildiğince engellemek amacıyla bazı kişiler de evlerinde tedavi edilmektedir. Hastanede tedaviye ihtiyaç duyanlara bu tedavi sağlanmakta olup ağır derecede hasta olanlar da yoğun bakım altına alınmaktadır.

İsveç kanunlarına göre, İsveç’teki sağlık ve tıbbi bakım hizmetlerine erişimde herkes eşittir ve bakım, ihtiyaçlar doğrultusunda sağlanmaktadır. Cinsiyet, yaş, kişinin nerede yaşadığı, işlevsel kapasite, eğitim, sosyal konum, etnik veya dini gruba mensubiyet veya cinsel yönelim gibi durumların eşit erişim üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Herkes aynı sağlık ve tıbbi bakım hizmetlerine erişim hakkına sahiptir.

İsveç sağlık ve tıbbi bakım sistemi tarafından COVID-19 hakkında yayınlanan tavsiyelere Türkçe olarak ulaşmak için:

https://www.1177.se/globalassets/1177/regional/stockholm/media/y.-dokument-o-pdfer/corona-sprak/corona-sprak-14-april/a4_helsida_stanna_hemma_turkiska.pdf