Meny

Türk- İsveç İşbirliği Birimi

Türk- İsveç Kalkınma İşbirliği Birimi Türkiye'nin çoğulcu sivil toplumunu, insan haklarını ve cinsiyet eşitliğini destekeleyerek öncü bir merkez olmayı hedefliyor. İstanbul İsveç Sarayı bünyesindeki birimin misyonu, sivil toplum örgütleri ile işbirliği başlatıp tüm Türkiye'yi kapsayan projelere destekte bulunmak ve partnerlerimize bir kaynak olup kamusal tartışma için platform sağlamaktır.
Türk- İsveç Kalkınma İşrbirliği Birimi 2001 yılından beri iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. 2014-2020 dönemi için İsveç'in Reform işbirliği Sonuç Stratejisi, birimi yönlendirmektedir. Bu strateji İsveç hükümeti tarafından belirlenmiştir ve  aynı zamanda SİDA (Ankara), İsveç Enstitüsü (Stockholm) ve Türk- İsveç İşbirliği Birimi (İstanbul) arasındaki ilerleme işbirliğine klavuzluk eder.
 

Birimin hedefleri:

- Demokratik yükümlülüğü teşvik eden güçlü kamuoyu destekli çoğulcu sivil toplum

-Türkiye’nin insan hakları, cinsiyet eşitliği (AB'nin cinsiyet eşitliği stratejisini dahil olmak üzere) ve ayrımcılık alanında uluslararası ve ulusal yükümlülüklerini yerine getirmesi

- Kadınların ve erkeklerin eşit bir şekilde kendi hayatlarını ve toplumu şekillendirmelerine yönelik destek vermek

- İnsan haklarını kullanma fırsatlarını iyileştirmek, demokratik katılımı ve hesap verebilirliği ilerletmek

- Çoğulcu toplumu güçlendirmek, toplumsal kutuplaşma ve ayırımcılığa karşı çıkmak   - İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü hususunda özgür ve daha bilinçli kamuoyu tartışmasını teşvik etmek

Birim, Türkiye'nin farklı  bölgelerinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren toplum kuruluşları ve toplumun farklı kesimleri arasında özgün işbirlikleri teşvik eden projelerin olmasına önem veriyor ve bu projelerin fon sağlayıcılar ile ortak finanse edilen türden olmasını tavsiye ediyor. Başvuranlar kendi organizasyon yapılarına ve çalışma yöntemlerine cinsiyet eşitliği entegre etmelidirler.