#16DaysofActivism

25 nov 2020, 07.00 - 10 dec 2020, 00.00

Våld mot kvinnor finns i alla samhällen, inget land går fritt. I genomsnitt dödas 137 kvinnor om dagen av en familjemedlem.

Den 25 november startar den årliga kampanjen 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Kampanjen, som pågår under 16 dagar, är ett sätt att uppmärksamma och samla åtaganden för att eliminera könsbaserat våld runt om i världen.

Läs mer om kampanjen på UN Women webbplats:

Senast uppdaterad 25 nov 2020, 13.27