Meny

Praktiktjänstgöring vid Sveriges ambassad i Hanoi

17 sep 2019

Ambassaden i Hanoi söker en praktikant för våren 2020. Praktikanten kommer arbeta främst med handels- och Sverigefrämjande men även bevaka Vietnams politiska utveckling och mänskliga rättigheter.

Uppgifter under praktiken
Ambassaden, med cirka 20 medarbetare, täcker ett stort verksamhetsområde i vilket ingår handelspolitiska- och näringslivsfrämjande frågor, politiska frågor inklusive mänskliga rättigheter, press- och informationsfrågor, Sverigefrämjande, kultur, migration, beredskap samt konsulära frågor. Business Sweden är en integrerad del av ambassaden.

Bland praktikantens arbetsuppgifter ingår bland annat att ta fram underlag för ambassadrapporter, delta i och rapportera från konferenser, delta i förberedelserna för främjarevent, bidra till ambassadens arbete med offentlig diplomati bland annat via ambassadens sociala media, skriva viss egen rapportering samt i övrigt följa ambassadens verksamhet.  Praktikanten kommer främst att delta i arbete gällande handel (Vietnams ekonomi och handelspolitik), ambassadens främjandearbete men även delta i bevakning av Vietnams politiska utveckling, mänskliga rättigheter samt utrikes- och säkerhetspolitik.

Din bakgrund och kompetens
En förutsättning för praktik på ambassaden är att du har god förmåga att uttrycka dig på såväl svenska som engelska. Du bör även vara intresserad av utvecklingen i Vietnam och regionen, ha god förmåga att kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ men även kunna ingå i ett team. Ambassaden satsar på offentlig diplomati, särskilt via sociala medier, och det är därför en fördel om du har färdigheter inom kommunikation och tycker om att skriva. Därtill ser vi gärna att du är utåtriktad, flexibel och engagerad.

Du som söker ska vara svensk medborgare samt inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Vi ser gärna att du befinner dig i slutskedet av dina studier, dvs masternivå eller motsvarande.

Övrigt
Praktiken bör motsvara en termins studier.
För arbete och praktik inom Utrikesdepartementet krävs svenskt medborgarskap (dubbelt medborgarskap är i princip inget hinder).
Om du blir erbjuden och tackar ja till en praktikplats har du inte rätt att senare tacka ja till annan praktikplats i utrikesförvaltningen under samma termin.

För mer information om villkoren för praktik inom UD, se Praktik inom utrikesförvaltningen.

För mer information om ambassaden, se www.swedenabroad.se/hanoi.

Ansök senast den 10 oktober 2019 via Regeringskansliets rekryteringsverktyg

Vill du veta mer om praktiken, kontakta ambassaden via e-post: ambassaden.hanoi@gov.se

Senast uppdaterad 17 sep 2019, 16.55