Ambassadens personal

Ambassadör Karin Olofsdotter.

E-post till ambassaden: ambassaden.washington@gov.se

E-post till ambassadens personal: förnamn.efternamn@gov.se

Ambassadör Karin Olofsdotters kontor: ambassaden.washington-ambassadorsoffice@gov.se

Robert Järkeborn
Assistent till ambassadören

Pernilla Scott
Social Secretary (ambassadörens representation)

Ingrid Ask 
Ministerråd, biträdande myndighetschef

Britt-Marie Forslund
Kongresshandläggare

Andrea Sköldberg Gurney 

Assistent till biträdande myndighetschef 


Enheten för politiska frågor


Björn Fagerberg 
Ambassadråd, enhetschef

Carl-Magnus Nilsson
Ambassadråd  

Magnus Bergman 
Försvarsråd

Ella Carlberg
Förste ambassadsekreterare
Strategisk Rådgivare för Euroatlantiskt Säkerhetssamarbete

Martina Åberg Somogyi
Förste ambassadsekreterare
Utbytestjänstgörande (Transatlantic Diplomatic Fellow) vid USA:s utrikesdepartement

Anne-Charlotte Wetterwik
Handläggare

Praktikant, politiska enheten


Enheten för handels- och ekonomiska frågor


Björn Arvidsson

Ministerråd, enhetschef

Cecilia Lif
Ambassadråd

Petra Hansson 
Ambassadråd

Peter Kvist
Förste ambassadsekreterare

Eva Hunnius Ohlin 
Rådgivare, energi och klimat  

Jenny Majidyar
Assistent

Praktikant, handelsenheten
Enheten för offentlig diplomati, press & kultur


Lars-Erik Tindre 
Public Diplomacy, press- och kommunikationsråd, enhetschef 

Helene Larsson Pousette
 
Kulturråd

Jenny Mählqvist
Kultur- och programhandläggare

Linda Tocchini-Valentini 
Kommunikationshandläggare

Alexandra Bro
Presshandläggare

Ulrika Frank
Eventhandläggare 


Praktikant, offentlig diplomati, press & kulturEnheten för administrativa frågor
 

Andreas ten Berge
Ambassadråd, Kanslichef  

Anna Tegnér 
Arkivet

Zandra Bergstedt
Protokollär handläggare

Johanna Bergenholtz

Personalhandläggare

John-Henrik Katzman
 
Administrativ handläggare, IT

Sandra Frejd
Kassör

Martin Eriksson Grubb
Administrativ handläggare (föräldraledig)

Kjell Tegnér
Administrativ handläggare (vikarie)

Sara Arciniegas 
Receptionist (föräldraledig)

Timothy Prellwitz
Receptionist (vikarie)

Nepthaly Pita

Chaufför

Ronaldo Pita
Chaufför

Enheten för Konsulära- och Migrationsfrågor

Karin Areschoug
Ambassadråd, enhetschef

Marie Whitman
Konsulär- och migrationshandläggare

Rodrigo Cabezas
Konsulär- och migrationshandläggare

Lena Rapp Schmaltz
Konsulär- och migrationshandläggare

Pernilla Tietjen

Konsulär- och migrationsassistent

Marie Landin

Konsulär- och migrationsassistent

Isabell Sköldberg

Konsulär- och migrationsassistent

Maja Markensten 
Konsulär- och migrationshandläggare


Försvarsenheten

Konteramiral Jonas Wikström
Försvarsattaché

Överste Lars Jäderblom
Flygattaché, biträdande försvarsattaché

Överste Håkan Andersson
Arméattaché, biträdande försvarsattaché

Överste (Amf) Henrik Rosén
Marinattaché, biträdande försvarsattaché 

Håkan Söderstedt
Ambassadråd, försvarsmateriel 

Susanne Comella 
Assistent

Praktikant, försvarsenheten


Enheten för Innovation, forskning och högre utbildning 

Dr. Maria Brogren 
Innovations - och forskningsråd, enhetschef

Vakant

Rådgivare, innovation, forskning och högre utbildning

Praktikant, Innovation, forskning  och högre utbildning 

Senast uppdaterad 15 okt 2021, 15.47