Ambassadens personal

Ambassadör Karin Olofsdotter.

E-post till ambassaden: ambassaden.washington@gov.se

E-post till ambassadens personal: förnamn.efternamn@gov.se

Ambassadör Karin Olofsdotters kontor: ambassaden.washington-ambassadorsoffice@gov.se

Pernilla Scott
Assistent till ambassadören

Ulrika Frank 
Social Secretary (ambassadörens representation)

Ingrid Ask 
Ministerråd, biträdande myndighetschef

Britt-Marie Forslund
Kongresshandläggare

Andrea Sköldberg Gurney 
(föräldraledig)
Assistent till biträdande myndighetschef

Sofia Hyllengren (vikarie)
Assistent till biträdande myndighetschef


Enheten för politiska frågor


Björn Fagerberg 
Ambassadråd, enhetschef

Carl-Magnus Nilsson
Ambassadråd  

Anne-Charlotte Wetterwik
Handläggare

Magnus Bergman 
Försvarsråd

Ella Carlberg
Förste ambassadsekreterare, Strategisk Rådgivare för Euroatlantiskt Säkerhetssamarbete

Praktikanter, politiska enheten


Enheten för handels- och ekonomiska frågor


Björn Arvidsson

Ministerråd, enhetschef

Cecilia Lif
Ambassadråd

Petra Hansson 
Ambassadråd

Peter Kvist
Förste ambassadsekreterare

Eva Hunnius Ohlin 
Rådgivare, energi och klimat  

Jenny Majidyar
Assistent

Praktikant, handelsenheten
Enheten för offentlig diplomati, press & kultur


Lars-Erik Tindre 
Public Diplomacy, press- och kommunikationsråd, enhetschef 

Helene Larsson Pousette
 
Kulturråd

Jenny Mählqvist
Kultur- och programhandläggare

Linda Tocchini-Valentini 
Kommunikationshandläggare

Alexandra Bro
Presshandläggare

Ulrika Frank
Eventhandläggare 


Praktikanter, offentlig diplomati, press & kulturEnheten för konsulära & administrativa frågor
 

Helena Marcus
Ambassadråd/Generalkonsul  

Andreas ten Berge
Förste ambassadsekreterare/Konsul

Anna Tegnér 
Arkivföreståndare

Zandra Bergstedt

Konsulär handläggare

Marie Whitman
Konsulär handläggare/viseringsansvarig/pass

Rodrigo Cabezas
Viseringsansvarig

Lena Rapp Schmaltz
Viseringar/pass

Pernilla Tietjen

Viseringar

Marie Landin

Viseringar

Isabell Sköldberg
(föräldraledig)
Viseringar

Maja Markensten (vikarie för Isabell Sköldberg)
Viseringar

Johanna Bergenholtz

Personalhandläggare

John-Henrik Katzman
 
Administrativ handläggare, IT

Sandra Frejd
Kassör

Alexandra Adams
Protokollär handläggare

Martin Eriksson Grubb
Administrativ handläggare

Sara Arciniegas 
Receptionist

Nepthaly Pita

Chaufför

Ronaldo Pita
Chaufför


Försvarsenheten

Konteramiral Jonas Wikström
Försvarsattaché

Överste Lars Jäderblom
Flygattaché, biträdande försvarsattaché

Överste Håkan Andersson
Arméattaché, biträdande försvarsattaché

Överste (Amf) Henrik Rosén
Marinattaché, biträdande försvarsattaché 

Håkan Söderstedt
Ambassadråd, försvarsmateriel 

Susanne Comella 
Assistent

Praktikant, försvarsenheten


Enheten för Innovation, forskning och högre utbildning 

Professor Henric Johnson
 
Innovations - och forskningsråd, enhetschef

Maria Lönnberg

Innovations- och forskningshandläggare

Praktikant, Innovation, forskning  och högre utbildning 

Senast uppdaterad 01 mar 2021, 11.48