Ambassadens personal

Ambassadör Karin Olofsdotter.

E-post till ambassaden: ambassaden.washington@gov.se

E-post till ambassadens personal: förnamn.efternamn@gov.se

Ambassadör Karin Olofsdotters kontor: ambassaden.washington-ambassadorsoffice@gov.se

Elin Patman  
Assistent till ambassadören

Annelie Randall
Social Secretary (ambassadörens representation)

Ingrid Ask 
Ministerråd, biträdande myndighetschef

Britt-Marie Forslund
Kongresshandläggare

Mehdi Sufi
Assistent till biträdande myndighetschef 


Enheten för politiska frågor


Carl-Magnus Nilsson
Ambassadråd, enhetschef

Magnus Bergman 
Försvarsråd

Ella Carlberg
Förste ambassadsekreterare
Strategisk Rådgivare för Euroatlantiskt Säkerhetssamarbete

Martina Åberg Somogyi
Förste ambassadsekreterare

Peter Kvist
Förste ambassadsekreterare

Hanna Lodin
Andre ambassadsekreterare

Alicia Olnäs
Praktikant


Enheten för handels- och ekonomiska frågor


Björn Arvidsson

Ministerråd, enhetschef

Petra Hansson 
Ambassadråd

Eva Hunnius Ohlin 
Rådgivare, energi och klimat  

Charlotte Kramer
Näringslivsfrämjare

Pernilla Scott
Assistent

Clara Lindvall
Praktikant


Enheten för Innovation, forskning och högre utbildning 

Maria Brogren
Innovations - och forskningsråd, enhetschef

Jenny Majidyar
Rådgivare, innovation, forskning och högre utbildning

Ossian Johnsson
Praktikant


Enheten för offentlig diplomati, kommunikation & kultur


David Lunderquist
Public Diplomacy, press- och kommunikationsråd, enhetschef 

Helene Larsson Pousette
 
Kulturråd

Jenny Mählqvist
Kultur- och programhandläggare

Linda Tocchini-Valentini 
Kommunikationshandläggare

Alexandra Bro
Presshandläggare

Ulrika Frank
Eventhandläggare 

Karin Rådemar
Praktikant


Enheten för administrativa frågor
 

Andreas ten Berge
Ambassadråd, Kanslichef  

Mina Côté-Fournier  
Tredje ambassadsekreterare

Zandra Bergstedt
Protokollär handläggare

Johanna Bergenholtz

Personalhandläggare

John-Henrik Katzman
 
Administrativ handläggare, IT

Sandra Frejd
(föräldraledig)
Kassör

Pia Helensdotter
Kassör

Gustav Hofverberg (föräldraledig)
Administrativ handläggare 

Oskar Reck
Administrativ handläggare 

Phillip Wray 
Receptionist 

Nepthaly Pita

Chaufför

Ronaldo Pita
Chaufför

Enheten för Konsulära- och Migrationsfrågor

Karin Areschoug
Ambassadråd, enhetschef

Marie Whitman
Konsulär- och migrationshandläggare

Rodrigo Cabezas
Konsulär- och migrationshandläggare

Lena Rapp Schmaltz
Konsulär- och migrationshandläggare

Pernilla Tietjen

Konsulär- och migrationsassistent

Marie Landin

Konsulär- och migrationsassistent

Isabell Sköldberg

Konsulär- och migrationsassistent

Maja Markensten (föräldraledig)
Konsulär- och migrationshandläggare

Robert Järkeborn
Konsulär- och migrationshandläggare


Försvarsenheten

Konteramiral Jonas Wikström
Försvarsattaché

Överste Jonas Nellsjö
Flygattaché, biträdande försvarsattaché

Överste Håkan Andersson
Arméattaché, biträdande försvarsattaché

Överste (Amf) Henrik Rosén
Marinattaché, biträdande försvarsattaché  

Joakim Lewin
Ambassadråd, försvarsmateriel 

Mathias Holmqvist

Susanne Comella 
Assistent

Vilma Wikh
Praktikant


Statens Fastighetsverk

David Hellberg
Teknisk Förvaltare Nordamerika

Senast uppdaterad 30 maj 2023, 08.45