Meny

Ambassadens personal

Ambassadör Karin Olofsdotter.

E-post till ambassaden: ambassaden.washington@gov.se

E-post till ambassadens personal: förnamn.efternamn@gov.se

Ambassadör Karin Olofsdotters kontor: ambassaden.washington-ambassadorsoffice@gov.se

Anne-Charlotte Wetterwik
Assistent till ambassadören

Pernilla Scott
Social Secretary (ambassadörens representation)

Göran Lithell
Ministerråd, biträdande myndighetschef

Britt-Marie Forslund
Kongresshandläggare

Andrea Sköldberg Gurney
Assistent till biträdande myndighetschefPolitiska enheten


Anna Hammarlund Blixt
Ambassadråd, enhetschef

Benjamin Escaig
Ambassadråd  

Johanna Lindquist
Ambassadråd

Johan Raeder
Försvarsråd

Ella Carlberg
Förste ambassadsekreterare, Strategisk Rådgivare för Euroatlantiskt Säkerhetssamarbete

Praktikanter, politiska enheten


Enheten för handels- och ekonomiska frågor


Björn Arvidsson

Ministerråd, enhetschef

Johan Rydberg

Ambassadråd

Emma Nilsson

Ambassadråd

Cecilia Lif
Ambassadråd

Eva Hunnius Ohlin 

Rådgivare, energi och klimat  

Jenny Majidyar
Assistent

Praktikant, handelsenhetenMOU (Försvarsindustriella frågor)


Ola Alfredsson

Ambassadråd

Nils Johansson
Rådgivare


Enheten för offentlig diplomati, press & kultur


Monica Enqvist
Public Diplomacy, press- och kommunikationsråd, enhetschef 

Linda Zachrison

Kulturråd

Jenny Mählqvist
Kultur- och programhandläggare

Linda Tocchini-Valentini 
Kommunikationshandläggare

Kate Reuterswärd
(tjänstledig t o m januari, 2020)
Presshandläggare

Maria Ploberg (vikarie för Kate Reuterswärd) 
Presshandläggare

Max Lenik
Event- och utställningskoordinator


Praktikanter, offentlig diplomati, press & kulturEnheten för konsulära & administrativa frågor
 

Helena Marcus
Ambassadråd/Generalkonsul  

Andreas ten Berge
Andre ambassadsekreterare/Konsul

Madeleine Rydberg Cordell 
Arkivföreståndare

Zandra Bergstedt

Konsulär handläggare

Marie Whitman
Konsulär handläggare/viseringsansvarig/pass

Rodrigo Cabezas
Viseringsansvarig

Lena Rapp Schmaltz
Viseringar/pass

Pernilla Tietjen

Viseringar

Marie Landin

Viseringar

Isabell Sköldberg 
Viseringar

Johanna Bergenholtz

Administrativ handläggare

Timothy Lundgren

Administrativ handläggare, IT

Sandra Frejd
Kassör

Alexandra Adams
Protokollär handläggare

Salomeh Adham
Personalhandläggare

Maja Markensten 

Receptionist

Nepthaly Pita

Chaufför

Ronaldo Pita
Chaufför


Försvarsenheten


Generalmajor Bengt Svensson

Försvarsattaché 

Susanne Comella 
Assistent

Överste Stefan Jönsson
Arméattaché, biträdande försvarsattaché

Kommendör Stefan Larsson
Marinattaché, biträdande försvarsattaché

Överste Per Danielson

Flygattaché, biträdande försvarsattaché 

Håkan Söderstedt
Ambassadråd, försvarsmateriel 

Praktikant, försvarsenheten


Enheten för Innovation, forskning och högre utbildning 

Professor Henric Johnson
 
Innovations - och forskningsråd, enhetschef

Maria Lönnberg

Innovations- och forskningshandläggare

Praktikant, Innovation, forskning  och högre utbildning 

Senast uppdaterad 17 apr 2019, 10.29