Alternate Text

Sveriges ambassadWashington, USA

Lokaltid 00:00

Ambassadens personal

Urban Ahlin är Sveriges ambassadör i USA.

E-post till ambassaden: ambassaden.washington@gov.se

E-post till ambassadens personal: förnamn.efternamn@gov.se


Urban Ahlin
Ambassadör

Elin Patman  
Assistent till ambassadören

Annelie Randall
Social Secretary (ambassadörens representation)

Jonas Wendel
Ministerråd, biträdande myndighetschef

Tatiana af Geijerstam
Assistent till biträdande myndighetschef och politiska enheten

Britt-Marie Forslund
Kongresshandläggare

Enheten för politiska frågor

Carl-Magnus Nilsson
Ambassadråd, enhetschef

Peter Kvist
Ambassadråd

Lena Skoglund
Ambassadråd

Lena Bartholdson  
Försvarsråd

Ella Carlberg
Förste ambassadsekreterare
Strategisk Rådgivare för Euroatlantiskt Säkerhetssamarbete

Martina Åberg Somogyi
Förste ambassadsekreterare

Agnes Teorell
Praktikant

Enheten för handels- och ekonomiska frågor

Mathias Hultgren
Ambassadråd, enhetschef

Petra Hansson 
Ambassadråd

Eva Hunnius Ohlin 
Rådgivare, energi och klimat  

Charlotte Kramer
Näringslivsfrämjare

Pernilla Scott
Assistent

Anna Höijer
Praktikant

Enheten för innovation, forskning och högre utbildning 

Maria Brogren
Innovations- och forskningsråd, enhetschef

Jenny Majidyar

Rådgivare, innovation, forskning och högre utbildning

Nugzari Batsikadze
Praktikant

Enheten för kommunikation, kultur och offentlig diplomati


David Lunderquist
Offentlig diplomati, press- och kommunikationsråd, enhetschef 

Helene Larsson Pousette
 
Kulturråd

Jenny Mählqvist
Kultur- och programhandläggare

Linda Tocchini-Valentini 
Kommunikationshandläggare

Alexandra Bro
Presshandläggare

Ulrika Frank
Eventhandläggare 

Ellen Ahlqvist Larsson
Praktikant

Enheten för administrativa frågor
 

Anna Lambert
Ambassadråd, kanslichef  

Zandra Bergstedt
Protokollär handläggare

Johanna Bergenholtz

Personalhandläggare

Maija Pakarinen
Administrativ handläggare, IT

Sandra Frejd
(föräldraledig)
Kassör

Pia Helensdotter
Kassör

Gustav Hofverberg (föräldraledig)
Administrativ handläggare 

Oskar Reck
Administrativ handläggare

Jenny Andersson
Administrativ handläggare  

Phillip Wray 
Receptionist 

Nepthaly Pita

Chaufför

Ronaldo Pita
Chaufför

Konsulära enheten

Mina Côté-Fournier  
Andre ambassadsekreterare, enhetschef 

Marie Whitman
Konsulär handläggare

Lena Rapp Schmaltz
Konsulär handläggare

Robert Järkeborn
Konsulär handläggare

Migrationsenheten 

Sebastian Almander
Ambassadråd, enhetschef 

Rodrigo Cabezas
Migrationshandläggare

Pernilla Tietjen

Migrationsassistent

Marie Landin

Migrationsassistent

Maja Markensten
Migrationsassistent


Försvarsenheten

Generalmajor Rikard Askstedt
Försvarsattaché

Överste Jonas Nellsjö
Flygattaché, biträdande försvarsattaché

Överste Jörgen Lönngren
Arméattaché, biträdande försvarsattaché

Överste (Amf) Henrik Rosén
Marinattaché, biträdande försvarsattaché  

Joakim Lewin
Ambassadråd, försvarsmateriel 

Överstelöjtnant Mathias Holmqvist
Samverkansofficer, Pentagon, J5

Susanne Comella 
Assistent

Gustav Einarsson
Praktikant

Statens Fastighetsverk

David Hellberg
Teknisk förvaltare, Nordamerika

Senast uppdaterad 07 nov 2023, 14.04