Generalkonsulatets personal

Camilla Mellander är Sveriges generalkonsul i New York.

Camilla Mellander
Generalkonsul      

Ann Witte
Assistent till generalkonsuln
Projektkoordinator     
ann.witte@gov.se                                                                                  

Johan Arvidsson
Konsul och biträdande myndighetschef 
johan.arvidsson@gov.se

Carina Waldell
Kanslichef
carina.waldell@gov.se

Johanna Asp
Senior handläggare för konsulära ärenden

Youn Hee Pernling Frödin
Handläggare för konsulära och administrativa ärenden

Gunilla Forsberg
Handläggare för administrativa och konsulära ärenden

Aviva Neuman
Främjare med ansvar för kultur och demokrati 
aviva.neuman@gov.se

Lina Hammarström
Främjare med ansvar för näringsliv och kommunikation
lina.hammarstrom@gov.se

Barbara Wennerholm
Främjare med ansvar för innovation och näringsliv
barbara.wennerholm@gov.se

Martin Reyes
Chaufför och kontorsassistent
martin.reyes@gov.se

Leopold Römpötti
Praktikant
leopold.rompotti@gov.se

 

 

 

Senast uppdaterad 02 jan 2024, 13.14