Meny

Ambassadörens hälsning

Kära vänner!

Jag känner mig djupt hedrad över att ha fått träffa Ungerns president János Áder och till honom överlämnat mina kreditivbrev undertecknade av H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Jag är mycket stolt över att få representera Sveriges regering i Ungern under de kommande åren, och det är en ära att få leda ambassadens tillgivna och kompetenta team här i Budapest.

Vänskapen och samarbetet mellan Ungern och Sverige går långt tillbaka i tiden. I Sverige uppskattar vi och drar nytta av de många ungrare som sökte sig till Sverige från sitt hemland under ockupationens och förtryckets mörka decennier. Tack vare sin hängivenhet och sitt hårda arbete har de blivit ett levande bevis på vår fasta övertygelse om att alla som bosätter sig i Sverige kan och kommer att integreras i vårt samhälle på ett framgångsrikt vis.

Jag är särskilt stolt över att få leda den ambassad som för sjuttio år sedan utgjorde basen för Raoul Wallenbergs tappra och heroiska verksamhet som räddade så många ungerska judars liv. Raoul Wallenbergs anda att sträcka en hjälpande hand till nödställda kommer att inspirera oss när vi gemensamt vårdar hans minne.

Sverige och Ungern är nära partners inom den Europeiska unionen. Idéerna, värderingarna och principerna som för oss till ”en allt närmare sammanslutning mellan de europeiska folken” är grundläggande för oss. Jag ser fram emot att få fortsätta den nära och breda dialogen med Ungern gällande samtliga områden som berörs av vårt samarbete inom EU.

Avslutningsvis vill jag uttrycka min stora glädje över det växande bilaterala ekonomiska samarbetet.  En imponerande skara svenska företag finns representerade över hela Ungern sedan många år tillbaka. De genererar inkomster och skapar sysselsättning genom att använda Ungern som en bas för forskning och produktion för hela den globala marknaden.

Vår bilaterala handel är omfattande och ömsesidig, och jag ser en fortsatt tillväxtpotential för de kommande åren. Det utmärkta samarbetet kring försvarsmateriel är väldigt viktigt för Sverige. Det hjälper oss att ligga i täten gällande teknik, bidrar till ekonomisk samverkan, samt öppnar upp för ett utvidgat regionalt samarbete inom detta område.

Det här var bara ett par exempel på de många stimulerande och spännande uppgifter som väntar på mig som ambassadör här i Ungern.  Fylld av energi och motivation tar jag mig an mitt uppdrag!

Niclas Trouvé Ambassadör

Budapest, 13 oktober 2014

Senast uppdaterad 10 jan 2018, 16.05