Ambassadören

Dag Hartelius tillträdde den 1 september 2019 som Sveriges ambassadör i Ungern och han är sedan februari 2020 även sidoackrediterad ambassadör i Slovenien.

Född 1955 i Härnösand, Sverige.

2019 -
Sveriges ambassadör i Ungern och sidoackrediterad ambassadör i Slovenien, Budapest.

2013-2019
Generaldirektör för Försvarets radioanstalt (FRA), Stockholm.

2011-2013
Sveriges ständige representant till den Europeiska unionen, Bryssel.

2008-2011
Sveriges ambassadör i Polen, Warszawa.

2003-2008
Sveriges ambassadör i Estland, Tallinn.

1985-2003
Ambassadör Hartelius har innehaft en rad uppdrag vid Utrikesdepartementet och tjänstgjort som svensk diplomat i St. Petersburg, Moskva, Berlin och London.

1979
Examen i statsvetenskap från Uppsala universitet.

Språkkunskaper:

Svenska (modersmål)
Engelska (flytande)
Tyska (flytande)
Ryska (flytande)
Estniska (flytande)
Franska (goda kunskaper)
Polska (goda kunskaper)
Ungerska (nybörjare)

Senast uppdaterad 10 jan 2018, 15.49