Meny

Förtidsrösta på ambassaden i Europaparlamentsvalet

15 maj 2019

Söndagen den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Befinner du dig i Ungern kan du förtidsrösta på ambassaden i Budapest. Du kan även brevrösta från Ungern tidigast från den 11 april.

Förtidsrösta på ambassaden
Ambassaden i Budapest kommer att vara öppen för röstmottagning under följande tider:

Torsdagen 9 maj, kl. 10.00-12.00

Onsdagen 15 maj, kl. 14.00-17.00

Lördagen 18 maj, kl. 10.00-13.00

För att kunna förtidsrösta behöver du en giltig ID-handling samt ditt röstkort från Valmyndigheten. Om du inte har fått ditt röstkort kan ambassaden skriva ut ett dubblettröstkort. Observera att sista dag för att förtidsrösta på ambassaden är den 18 maj. Detta för att rösterna ska nå Sverige innan valdagen.

Brevrösta från utlandet
Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, det vill säga skicka sin röst med posten. För att brevrösta behöver du ett brevröstningsmaterial. Materialet finns färdigförpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, blanka valsedlar, ytterkuvert och omslagskuvert. Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten eller ambassaden. Du kan brevrösta från Ungern tidigast från den 11 april.

Vem har rösträtt?
Du har rösträtt till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år senast på valdagen och är svensk medborgare som är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige. Svenska medborgare som är bosatta i ett annat EU-land kan välja att rösta i det landet istället genom att anmäla sig till röstlängden där och då kommer hen att strykas ur den svenska röstlängden.

Alternativt är medborgare i en EU-medlemsstat och senast den 26 april är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Anmälan till röstlängden
Svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige tas automatiskt upp i röstlängden. Medborgare i EU:s medlemsstater tas med i röstlängden om de anmält att de vill finnas med i den svenska röstlängden

Utvandrade svenska medborgare (utlandssvenskar) tas med i röstlängden om de utvandrat under de senaste tio åren eller senast 30 dagar före valdagen anmält till Skatteverket att de vill tas upp i röstlängden. Anmälan görs själv till Skatteverket med blanketten ”Ny adress/röstlängd för utvandrad”. Även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen. Mer information finns på Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se 

Svensk medborgare och folkbokförd i annat EU-land
En svensk medborgare som är folkbokförd i ett annat EU-land kan anmäla sig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns man upptagen i röstlängden i ett annat land, så stryks man från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

Medborgare med dubbla medborgarskap i två olika EU-länder
Man får bara rösta i ett av ländernas Europaparlamentsval och bestämmer själv i vilket lands val man vill rösta.

Mer information om valet finns på Valmyndighetens hemsida: www.val.se

 

Senast uppdaterad 15 mar 2019, 13.33