Ambassadens personal

På Sveriges ambassad i Kiev arbetar följande personer:

Tobias Thyberg
Ambassadör

- Avdelningen för politik, näringsliv och främjande -

Maria Lindgren-Saltanova
Ministerråd, Myndighetschefens ställföreträdare

Nils Dahlqvist
Andra ambassadsekreterare

- Administrativa och konsulära frågor -

Kerstin Wahlfort
Ambassadråd, administrativ chef

Maja Karaulac
Förste ambassadsekreterare, administrativ chef 

Badi Nazerian
Tredje ambassadsekreterare, administration och konsulära frågor

- Försvarsavdelningen -

Hans Granlund
Försvarsattaché

- Avdelningen för reformstöd -

Adam Amberg
Ambassadråd, avdelningschef

Erik Petersson
Förste ambassadsekreterare

Senast uppdaterad 11 maj 2023, 18.51