Ambassadens personal

På Sveriges ambassad i Kiev arbetar följande personer:

Martin Åberg
Ambassadör

- Sektionen för politik, näringsliv och främjande -

Kasper Andersson
Ambassadråd, Myndighetschefens ställföreträdare

John Runeson
Förste ambassadsekreterare

Nils Dahlqvist
Andre ambassadsekreterare

- Sektionen för administrativa och konsulära frågor -

Kerstin Wahlfort
Ambassadråd, administrativ chef

Adriana Dobrin
Förste ambassadsekreterare, biträdande administrativ chef 

Leo Pierini
Tredje ambassadsekreterare, administration och konsulära frågor

- Försvarsavdelningen -

Hans Granlund
Överste, försvarsattaché

Niklas Löfgren Larsen
Sergeant, försvarsassistent

- Sektionen för reformstöd -

Adam Amberg
Ambassadråd, avdelningschef

Johanna Jönsson
Förste ambassadsekreterare, biträdande avdelningschef

Erik Petersson
Förste ambassadsekreterare

Senast uppdaterad 19 okt 2023, 15.55