Restriktioner för ukrainska medborgare att lämna Ukraina

Efter beslut av ukrainska regeringen tillåts inga ukrainska medborgare att lämna Ukraina med flyg eller tåg till och med den 3 april oavsett om de har uppehållstillstånd i Sverige eller annat EU-land. Ukrainska medborgare med uppehållstillstånd i andra länder tillåts endast att lämna Ukraina med bil vid de gränsövergångar som är öppna för tillfället. Regeringsbesluten på ukrainska finns här och här.   

Senast uppdaterad 19 mar 2020, 15.05