Ambassadörens brev

2020-01-17 Ambassadörens brev till alla svenskar i Uganda

Hej,

God fortsättning på det nya året!

Det är tid att återigen förmedla några nedslag i ambassadens verksamhet och ge en kort utblick vad gäller några framtida evenemang och arbetsuppgifter. 

Genomförandet av den feministiska utrikespolitiken är en fortsatt huvudprioritering för ambassaden. Vi arbetar kontinuerligt med att söka främja jämställhet och stärka kvinnors ekonomiska egenmakt. Detta sker både inom ramen för utvecklingssamarbetet och i vår offentliga kommunikation.  

Ambassaden stödjer utbildning av barnmorskor via FN:s befolkningsfond UNFPA. I syfte att särskilt uppmärksamma det viktiga arbete barnmorskorna utför under ofta mycket svåra förhållanden arrangerade ambassaden en mottagning på det svenska residenset den 28 november vid vilken 15 barnmorskor från olika delar av landet fick diplom för särskilt goda insatser under året. Ugandas hälsominister och UNFPA deltog vid eventet.

Våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett problem i Uganda. Över hälften av alla kvinnor mellan 15 och 49 år har varit utsatt för våld åtminstone vid ett tillfälle. Ambassaden stödjer ett gemensamt UNFPA/UNWomen program mot könsrelaterat våld. Vi deltar också i olika aktiviteter, t.ex. var vi involverade i kampanjen 16 dagar av aktivism mot könsbaserat våld under november/december. Ambassaden var medarrangör i många av UN Womens aktiviteter.  Jag åkte bl.a. "boda boda" tillsammans med ca. 500 andra i Kampalas centrum för att uppmärksamma arbetet med att minska våld mot kvinnor i anslutning till "boda boda"-transporter. 

I början av december fick jag möjlighet att besöka Mbale, Tororo och Kapchorwa i östra Uganda tillsammans med mina kolleger från EU. Situationen i distrikten är mycket besvärlig ur ett jämställdhetsperspektiv med t.ex. utbrett sexuellt och könsbaserat våld. I regionen förekommer också alltjämt kvinnlig könsstympning bland några etniska grupper trots ett förbud från 2010. Hittills har dock ingen dömts för brott enligt lagen.

Under besöket i Kapchorwa fick vi också möjlighet att träffa Ugandas bästa löpare på deras träningsanläggning på ca. 2 500 meters höjd. Vi fick tillfälle att tala med bl.a. Joshua Cheptegei, som vann 10 000 meter vid VM i Doha förra året och Halima Nakaayi som blev världsmästare på 800 meter. Vi hoppas på nya framgångar vid OS i Tokyo i sommar.     

Ambassaden har fortsatt det handelsfrämjande arbetet med särskilt fokus på energi och miljöteknik. Som en uppföljning till samförståndsavtalet från förra året mellan ambassaden och energiministeriet om ett närmare samarbete på energiområdet genomfördes i början av november ett svenskt företagsbesök, inkluderande SEK, EKN, Business Sweden och en expert från Staffanstorps Energi. En workshop hölls om kapacitetsutveckling för existerande och potentiella ugandiska kunder samt konkreta affärer diskuterades. Delegationen fick även tillfälle att träffa president Museveni.

Inom ramen för utvecklingssamarbetet stödjer ambassaden också flera program på energiområdet. Reser man utanför Kampala blir man snart varse att många landsändar och människor idag helt står utan elektricitet. Därför känns det roligt att beslut är på på gång under 2020 om att inkorporera Uganda i det regionala och mycket framgångsrika projekt som går under namnet ”Beyond the Grid for Africa”. I Zambia har detta projekt lett till att hundratusentals människor fått tillgång till förnybar energi med allt vad det innebär i förbättrade livsbetingelser. Vi har goda förhoppningar om liknande resultat här i Uganda.

Den 6 november arrangerade ambassaden tillsammans med övriga nordiska ambassader i Kampala (samt finska ambassaden i Nairobi) och den lokala nordiska handelskammaren, Nordic Business Forum, med över hundra åhörare och ett trettiotal utställande nordiska företag. Satsningen var framgångsrik och ambitionen är att upprepa den under 2020.  

Utöver dessa två större satsningar har ambassaden medverkat i lanseringen av Volvo Cars och en ny Scaniabussmodell i Uganda samt stöttat tre små svenska IT-företags deltagande i Kampala Innovation Week.

Ambassaden har hållit fanan högt när det gäller Sverige- och kulturfrämjande. Satsningen på att visa svensk film har fortsatt. Under hösten har ambassaden t.ex. deltagit med tre filmer i EU:s filmfestival, då en nordisk filmkväll arrangerades inför en fullsatt nationalteater.

Ambassaden har fortsatt det framgångsrika främjandet kring högre utbildning. Med stöd av Svenska Institutet har en rad evenemang arrangerats i samarbete med den aktiva lokala alumnföreningen, bl.a. en avskedsmottagning för studenter som antagits till svenska universitet och en heldagsmässa vid Makerereuniversitetet om att studera i Sverige.

Ambassaden arrangerade även, i samband med besök av en delegation från Sida och Arbetsförmedlingen, en mycket uppskattad nätverksträff med tidigare och nuvarande deltagare i ett flertal olika Swedish International Training Programmes (ITP). Ca 120 ITP-alumner diskuterade med varandra samt SI-alumner och SIMP-deltagare under en eftermiddag om hur kurserna bidragit till deras personliga utveckling såväl som karriärer.

Årets luciafirande, som jag hoppas många av er hade möjlighet att delta i, blev mycket lyckat och vi hade ca 350 gäster totalt i residensets trädgård. En lokal kör, Uganda Heritage Roots, sjöng vid sidan av ett traditionellt luciatåg, svenska julsånger.

Följ gärna ambassadens aktiviteter via sociala medier,
Facebook: @embassyofswedeninkampala och
Twitter: @SwedeninUG eller @SwedEnvoyUganda. 

Några kommande aktiviteter.

- Ambassaden står värd för ett regionalt möte i början av mars med deltagande av bl.a. svenska ambassadörer från Afrika och representanter från UD och Sida i Stockholm.
- Uganda-Europe Business Forum hålls den 9-10 mars.
- EU:s filmfestival genomförs under maj månad.
- Den gemensamma nordiska nationaldagsmottagningen kommer preliminärt att hållas den 28 maj. 

Avslutningsvis vill jag informera om att på grund av en driftstörning i våra it-system har anmälningar till ambassadernas svensklistor inte kommit fram korrekt. Vi uppmanar därför svenskar som anmält sig till svensklistan efter den 5 december, att registrera sig på nytt. Detta även om man mottog bekräftelsemejl på att anmälan hade kommit fram. Felet är nu åtgärdat och åtgärder vidtas för att något liknande inte ska ske igen.

 

Information på regeringen.se https://www.regeringen.se/artiklar/2020/01/tekniskt-fel-kraver-ny-anmalan-till-svensklistan/

Länk till svensklistan: https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

Bästa hälsningar

Per Lindgärde
Ambassadör

 

 

Senast uppdaterad 17 jan 2020, 16.51