Per Thöresson

Ambassadör, Sveriges Ambassad, Berlin, Tyskland

Per Thöresson är Sveriges ambassadör mot Tyskland sedan mars 2017. Dessförinnan var han ambassadör och biträdande chef för Sverige vid FN i New York. Mellan 2006 och 2014 var Thöresson ambassadör i Schweiz och Liechtenstein. Han började arbeta på Utrikesdepartementet 1990 och har bland annat varit expeditionschef och kanslichef för utrikesminister Anna Lindh. Tidigare har han arbetat för Daimler-Benz AG i Stuttgart och Andersen Consulting i Stockholm.

Han har varit styrelseledamot i FN:s demokratifond (UNDEF), i den rådgivande nämnden för svensk-schweiziska handelskammaren och för Statskontoret. Mellan 2002 och 2006 var han ordförande för utrikesförvaltningens antagningsnämnd.

Thöresson har en utbildning i marknadsföring och kostnads-nyttoanalys från Handelshögskolan i Stockholm.

Sveriges ambassad i Berlin är Sveriges beskickning i Tyskland och fungerar som officiell länk mellan Sverige och Tyskland. Ambassaden har 35 anställda och ligger i Tiergarten i Berlin tillsammans med de andra nordiska ländernas ambassader. Ambassaden invigdes 1999. Ett viktigt fokus för ambassaden är att främja handeln och affärsrelationer med Tyskland, som har en särställning som Sveriges största handelspartner.

 

Sociala medier

Twitter        @PerThoeresson @Swebotschaft

LinkedIn:     @Per Thöresson @Embassy of Sweden in Germany

Facebook     @SchwedischeBotschaft

Instagram    @Swebotschaft

Senast uppdaterad 07 jul 2022, 13.07