Meny

Personal

På Sveriges ambassad i Berlin arbetar följande personer:

Ambassadörens kansli:


Per Thöresson
Ambassadör

 

Annika Fegraeus
Ambassadörens sekreterare
Tel. 030-50 50 66 14

 

Politiska och ekonomiska enheten:


Johan Frisell
Ministerråd, enhetschef

Ulrica Reuterwall
Ambassadråd
 

John Zachau
Förste ambassadsekreterare

 

Regine Ahrén
Assistent
Tel: 030-50 50 66 22

 

Enheten för kommunikation, näringsliv och kultur:

 
Monica Enqvist
Ambassadråd, enhetschef för kommunikation, näringsliv och kultur

Nina Katarina Karlsson
Kulturråd

Henrik Ågren
Andre ambassadsekreterare

Carina Östlund
Handläggare näringsliv

Grit Thunemann
Kulturhandläggare, översättare/tolk

Karin Viklund
Informationshandläggare

Hanna Robertz
Kulturhandläggare

Josephine Gäbler
Handläggare för digital kommunikation

Elisabeth Mayr
Handläggare för media och kommunikation

Catharina Peters
Sakkunnig

Vincent Gedeon
Handläggare

Catharina Kanschat
Assistent
Tel. 030-50 50 66 26

 

Administrativa och konsulära enheten:

 

Per-Anders Andersson
Ambassadråd, kanslichef

Karin Keil Petersson
Tredje ambassadsekreterare

Brunhilde Wriedt
Vicekonsul

Bärbel Nowka
Vicekonsul

Annette Berndt-Menzel
Ekonomihandläggare

Carola Johansson
Kanslist

Sophie Toma
Kanslist, migrationshandläggare

Maria Söderberg
Migrationshandläggare

Ulrika Nilsson
Konsulär handläggare

Karla Linke
Handläggare

Andreas Gärtner
Chaufför/Assistent

Daniel Schäfer
Chaufför/Assistent

Andra huvudmän än UD:

Håkan Hedlund
Försvarsattaché

Hans Allenberg
Ställföreträdande försvarsattaché

Elsa Edling
Försvarshandläggare

Jessica Strömberg (tjänstledig till april 2020)
Försvarshandläggare

 

Senast uppdaterad 05 feb 2020, 10.20