Personal

På Sveriges ambassad i Berlin arbetar följande personer:

Ambassadörens kansli


Per Thöresson
Ambassadör

Annika Fegraeus
Ambassadörens sekreterare
Tel. +49(0)30-50 50 66 14

Politiska och ekonomiska enheten


Jenny Lennung Malmqvist
Ministerråd, enhetschef

Javid Saidi
Ambassadråd

Ebba Littorin
Förste ambassadsekreterare

Johan Dittrich Hallberg
Förste ambassadsekreterare

Regine Ahrén
Assistent
Tel: +49(0)30-50 50 66 22

 

Enheten för kommunikation, näringsliv och kultur

 
Katarina Szécsi Åsbrink
Ambassadråd för kommunikation, näringsliv och kultur

Nina Katarina Karlsson
Kulturråd

Henrik Ågren
Andre ambassadsekreterare

Carina Östlund
Handläggare näringsliv

Grit Thunemann
Kulturhandläggare, översättare/tolk

Karin Viklund
Informationshandläggare

Celina Gleisner
Handläggare för kommunikation

Elisabeth Mayr
Handläggare för media och kommunikation

Catharina Peters
Sakkunnig

Catharina Kanschat
Assistent
Tel. +49(0)30-50 50 66 26

 

Administrativa och konsulära enheten

Ann-Sofie Dahl
Ambassadråd, kanslichef

Lilian Willix-Schwirtz
Förste ambassadsekreterare, bitr kanslichef

Annette Berndt-Menzel
Ekonomihandläggare

Lotta Rogosik
Handläggare för ekonomi och administration

Sophie Toma
Kanslist, migrationshandläggare

Conrad Timm
Migrationshandläggare

Noura Hasshem
Migrationshandläggare

Ulrika Nilsson
Konsulär handläggare

Klas Kettnaker
Konsulär handläggare

Edvin Guevara
Receptionist

Andreas Gärtner
Chaufför/Assistent

Daniel Schäfer
Chaufför/Assistent
 

Andra huvudmän än UD

Jonas Hård af Segerstad 
Försvarsattaché

Magnus Bratt
Ställföreträdande försvarsattaché

Elsa Edling
Försvarshandläggare
Tel.: +49(0)30-5050 6712 

Pär Eriksson
Tullsambandsman

Mette von Harbou
Tullhandläggare

 

Senast uppdaterad 20 okt 2020, 10.50