Personal

På Sveriges ambassad i Berlin arbetar följande personer:

Ambassadörens kansli


Per Thöresson
Ambassadör

Annika Fegraeus
Ambassadörens sekreterare
Tel. 030-50 50 66 14

Politiska och ekonomiska enheten


Jenny Lennung Malmqvist
Ministerråd, enhetschef

Ulrica Reuterwall
Ambassadråd

Ebba Littorin
Förste ambassadsekreterare

Johan Dittrich Hallberg
Förste ambassadsekreterare

Regine Ahrén
Assistent
Tel: 030-50 50 66 22

Enheten för kommunikation, näringsliv och kultur

 
Monica Enqvist
Ambassadråd, enhetschef för kommunikation, näringsliv och kultur

Nina Katarina Karlsson
Kulturråd

Henrik Ågren
Andre ambassadsekreterare

Carina Östlund
Handläggare näringsliv

Grit Thunemann
Kulturhandläggare, översättare/tolk

Karin Viklund
Informationshandläggare

Hanna Robertz
Kulturhandläggare

Celina Gleisner
Handläggare för digital kommunikation

Elisabeth Mayr
Handläggare för media och kommunikation

Catharina Peters
Sakkunnig

Catharina Kanschat
Assistent
Tel. 030-50 50 66 26
 

Administrativa och konsulära enheten

Per-Anders Andersson
Ambassadråd, kanslichef

Lilian Willix-Schwirtz
Förste ambassadsekreterare

Annette Berndt-Menzel
Ekonomihandläggare

Lotta Rogosik
Handläggare för ekonomi och administration

Carola Johansson
Kanslist

Sophie Toma
Kanslist, migrationshandläggare

Maria Söderberg
Migrationshandläggare

Noura Hasshem
Migrationshandläggare

Ulrika Nilsson
Konsulär handläggare

Klas Kettnaker
Konsulär handläggare

Karla Linke
Handläggare

Andreas Gärtner
Chaufför/Assistent

Daniel Schäfer
Chaufför/Assistent
 

Andra huvudmän än UD

Håkan Hedlund
Försvarsattaché

Claes Bergström
Ställföreträdande försvarsattaché

Niklas von Mentzer 
Assistent 

Pär Eriksson
Tullsambandsman

Sanja Pfister
Assistent

 

Senast uppdaterad 20 okt 2020, 10.50