Personal

På Sveriges ambassad i Berlin arbetar följande personer:

Ambassadörens kansli


Veronika Wand-Danielsson
Ambassadör

Ambassadörens sekreterare
Tel. +49(0)30-50 50 66 14

Politiska och ekonomiska enheten


Jenny Lennung Malmqvist
Ministerråd, enhetschef

Ebba Littorin
Ambassadråd

Javid Saidi
Ambassadråd

Johan Dittrich Hallberg
Förste ambassadsekreterare

Enhetsassistent
Tel: +49(0)30-50 50 66 22

 

Enheten för kommunikation, näringsliv och kultur

 
Katarina Szécsi Åsbrink
Ambassadråd för kommunikation, näringsliv och kultur

Nina Katarina Karlsson
Kulturråd

Henrik Ågren
Förste ambassadsekreterare

Enhetsassistent
Tel. +49(0)30-50 50 66 26

 

Administrativa och konsulära enheten

Ann-Sofie Dahl
Ambassadråd, kanslichef

Lilian Willix-Schwirtz
Förste ambassadsekreterare, bitr kanslichef
 

Andra huvudmän än UD

Jonas Hård af Segerstad 
Försvarsattaché

Magnus Bratt
Ställföreträdande försvarsattaché

Elsa Edling
Försvarshandläggare
Tel.: +49(0)30-5050 6712 

Pär Eriksson
Tullsambandsman

Mette von Harbou
Tullhandläggare

 

Senast uppdaterad 28 nov 2023, 16.26