Personal

Veronika Wand-Danielsson
Ambassadör

Ambassadörens kansli

Annika Fegraeus
Ambassadörens sekreterare
Tel. +49(0)30-50 50 66 14

Politiska och ekonomiska enheten


Håkan Malmqvist
Ministerråd, enhetschef

Ebba Littorin
Ambassadråd

Javid Saidi
Ambassadråd

Johan Dittrich Hallberg
Förste ambassadsekreterare

Regine Ahrén
Assistent
Tel: +49(0)30-50 50 66 22

 

Enheten för kommunikation, näringsliv och kultur

 
Katarina Szécsi Åsbrink
Ambassadråd för kommunikation, näringsliv och kultur

Nina Katarina Karlsson
Kulturråd

Henrik Ågren
Förste ambassadsekreterare

Catharina Peters
Sakkunnig

Carina Östlund
Handläggare näringsliv

Elisabeth Mayr
Handläggare för media och kommunikation

Grit Thunemann
Kulturhandläggare, översättare/tolk

Karin Viklund
Handläggare

Sara Grelle
Handläggare

Catharina Kanschat
Assistent
Tel. +49(0)30-50 50 66 26

Administrativa och konsulära enheten

Ann-Sofie Dahl
Ambassadråd, kanslichef

Lilian Willix-Schwirtz
Förste ambassadsekreterare, bitr kanslichef

Kassör

Administrativ handläggare

Administrativ assistent

Tre konsulära handläggare

Två migrationshandläggare

Receptionist

Två chaufförer/fastighetsadministratörer

Andra huvudmän än UD

Jonas Hård af Segerstad 
Försvarsattaché

Magnus Bratt
Ställföreträdande försvarsattaché

Elsa Edling
Försvarshandläggare
Tel.: +49(0)30-5050 6712 

Pär Eriksson
Tullsambandsman

Mette von Harbou
Tullhandläggare

 

Senast uppdaterad 21 feb 2024, 15.44