Schwedenstraße

Schwedenstraße kan kortfattat beskrivas som ett IT-understött kulturhistoriskt och turismfrämjande samarbete mellan Sverige och Tyskland inom ramen för fördjupade kontakter kring Östersjön.

Samarbetet syftar till att utbyta information, erfarenheter och kontakter, att möjliggöra koordinering och samverkan samt öka intresset för den gemensamma svensk-tyska historien.

Den aktuella tidsperioden utgörs av den s.k. ”svensk-tiden” i Tyskland, ca. 1630-1815, och behandlar specifikt de över 170 åren av statsrättslig samhörighet mellan Sverige och Pommern respektive Wismar samt relationerna mellan Sverige och Brandenburg/Preussen under denna tid.

Webbplats:
 www.schwedenstrasse.com


Senast uppdaterad: december 2017

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 16.04