Meny

SWEA

SWEA, Swedish Women's Educational Association, Inc., är en global ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.

Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige.

SWEA:s syfte är att värna om det svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen.

SWEA stöder utbildning genom stipendier samt olika projekt med svensk anknytning.

SWEA:s lokala avdelningar i Tyskland:

Berlin
Anna Oels Lindell
E-post: berlin@swea.org
Webbplats: www.berlin.swea.org

Köln/Bonn/Frankfurt
Margareta Nilson 
E-post: kolnbonn@gmail.com
Webbplats: www.kolnbonn.swea.org

München
Helena Ozols
E-post: munchen@swea.org
Webbplats: www.munchen.swea.org

Senast uppdaterad: mars 2017

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 11.35