Meny

Svenskar i världen

Föreningen "Svenskar i Världen", som har funnits i drygt sextio år (före 1988 under namnet "Utlandssvenskarnas Förening"), är politiskt och religiöst obunden. De är officiell remissinstans i frågor som rör utlandssvenskarna. De ger råd vid ut- och hemflyttning och anordnar seminarier och kurser.

Kontaktpersoner i Tyskland:

Berlin
Elisabet Hellstedt
Tel: 030-882 41 51
Fax: 030-882 35 51
E-post: hellstedt@t-online.de

Bonn
Ingrid von Scheele
Tel/Fax: 02224-29 00
E-post: jutta.reichelt@t-online.de

Düsseldorf
Katarina Olbrisch v Koenigsegg
Tel: 0211-43 35 40
E-post: olbrisch@uni-duesseldorf.de

Hamburg
Kristina Ekelund
Tel: 040- 80 44 65
E-post: kristina.ekelund@hamburg.de

Lübeck
Berith Jangesand
Tel: 0451-39 64 92
E-post: berit@rojanet.de

München
Birgitta von Wrangel
Tel: 089-29 29 23
Fax: 089 29 53 15
E-post: birgitta.von-wrangel@gmx.de

Kartläggning av utlandssvenskar 2015
www.sviv.se/uppdrag/politik-paverkan/kartlaggningen/

Senast uppdaterad: December 2015 

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 11.32