Meny

Ambassaden söker lokalanställd handläggare för näringslivsfrämjande och politiska frågor (tidsbegränsad tjänst)

Sveriges ambassad i Berlin söker en lokalanställd handläggare för näringslivsfrämjande och politiska frågor under ett år, med start den 1 februari 2020.

Ambassaden inrättar en ny tidsbegränsad tjänst som lokalanställd handläggare för perioden från den 1 februari 2020 till den 31 januari 2021. Innehållsmässigt kommer tjänstgöringstiden att vara indelad i två perioder:
 • Under de fem första månaderna (februari-juni 2020) omfattar arbetsuppgifterna framför allt att ansvara för delar av ambassadens arbete med näringslivsfrämjande, där en stor del av arbetet sker i projektform. Till arbetsuppgifterna hör också att följa och rapportera om tysk närings- och industripolitik, bl.a. med bäring på det kommande tyska EU-ordförandeskapet under andra halvåret 2020.
 • Under de sju sista månaderna (juli 2020-januari 2021) kommer fokus att ligga på Tysklands ordförandeskap i EU:s ministerråd. Till arbetsuppgifterna hör framför allt att rapportera om prioriteringar och arbetssätt hos det tyska EU-ordförandeskapet samt att bistå vid besök från svenska regeringskansliet till Tyskland.
Krav:
 • Svenskt medborgarskap
 • Flytande kunskaper i svenska språket (i tal och skrift)
 • Mycket goda kunskaper i tyska och engelska
 • Akademisk examen eller en nästan fullbordad akademisk examen i företrädesvis statsvetenskap, ekonomi, juridik eller jämförbar inriktning
 • God analytisk förmåga
 • Goda färdigheter i att uttrycka sig i skrift
 • God samarbetsförmåga, både med kollegor på arbetsplatsen och med externa parter
 • Förmåga att arbeta under stress, med många parallella arbetsuppgifter samtidigt
 • Vana vid självständigt arbete
Meriter:
 • Erfarenhet från praktik eller arbete vid en svensk ambassad, Utrikesdepartementet eller den tyska förvaltningen
 • Kunskaper om förhållandena i Tyskland
 • Ansökan med CV och personligt brev skall skickas senast tisdagen den 3 december till: ambassaden.berlin@gov.se
För frågor kontakta ministerrådet Johan Frisell.
Tel: 030-5050 6620
E-post: johan.frisell@gov.se
Senast uppdaterad 13 nov 2019, 12.07