De nordiska ambassaderna i Berlin firade 20-årsjubileum

Den 17 oktober firades 20-årsjubileet av det nordiska ambassadkomplexet i Berlin. Utrikesministrarna från alla de fem nordiska länderna deltog tillsammans med Tysklands utrikesminister Heiko Maas.

Den största diplomatiska PR-kuppen man kan föreställa sig – så har Der Tagesspiegel beskrivit invigningen av det nordiska ambassadkomplexet i Berlin den 20 oktober 1999. När Tyskland bytte huvudstad från Bonn till Berlin bestämde sig Sverige och de övriga nordiska länderna för att bygga sina ambassader på en samägd tomt och att upprätta en gemensam byggnad, Felleshuset. Varje år besöker cirka 100 000 personer huset, där länderna turas om att arrangera utställningar, konserter, seminarier, bokpresentationer och andra evenemang – totalt cirka 500 per år. En gång per år sker en stor, samnordisk utställning. Denna unika satsning är en manifestation för likheterna länderna emellan och för det nära nordiska samarbetet; ”var och en för sig och ändå tillsammans” – som Danmarks drottning Margrethe uttryckte det i sitt invigningstal 1999.

Vid jubileumsfirandet den 17 oktober deltog utrikesministrarna Gudlaugur Thór Thórdarsson (ISL), Jeppe Kofod (DK), Pekka Haavisto (FI), Ine Eriksen-Søreide (NO), Ann Linde (SE) och Heiko Maas (DE). Det diskuterades bland annat hur de nordiska länderna och Tyskland kan samarbeta ännu närmare för att ta sig an framtidens utmaningar, samt hur multilateralismens ställning i världen kan stärkas. Utrikesminister Maas beskrev Felleshuset som en hoppingivande sinnebild för multilateralism, samt betonade vikten av att möta framtida utmaningar gemensamt. Utrikesminister Linde framhöll att Tyskland och de nordiska länderna delar många värderingar, intressen och principer – bland annat när det kommer till global säkerhet och vikten av att arbeta för nukleär nedrustning. Även klimatfrågan lyftes fram som ett område där Tyskland och de nordiska länderna ligger i framkant.

Ministrarna mottog en gåva av utrikesminister Maas i form av ett vänskapsträd som planterades utanför ambassadkomplexet. ”Det här är en fin symbol för de goda och viktiga relationerna mellan de nordiska länderna och Tyskland”, säger Sveriges ambassadör Per Thöresson. Vid trädceremonin återanvändes den speciella spade med fem handtag som togs fram i och med det första spadtaget för tjugotvå år sedan. Dagen innehöll även ett bilateralt samtal mellan utrikesminister Linde och utrikesminister Maas med fokus på hur det redan goda samarbetet mellan Sverige och Tyskland kan fördjupas ytterligare.

På kvällen öppnades årets stora samnordiska utställning i Felleshuset: ”Ocean Dwellers” – om havets stora betydelse för de nordiska länderna, såväl historiskt som kulturellt och ekonomiskt. Havstemat fortsatte dagen därpå med seminariet ”Blue Growth”, som handlade om hur naturresurser från salt- och sötvatten kan bidra till tillväxt och minskad miljöpåverkan. Nu fortsätter jubileumsfirandet in i nästa år med fler främjarevenemang – i svensk och i nordisk regi.

Här är ett axplock av hur jubileumsfirandet uppmärksammades i tyska medier:

Berliner Zeitung
Nordische Botschaften Oase des Multilateralismus

Der Tagesspiegel
Berlins Nordische Botschaften feiern 20 Jahre

 

Foto: Bernard Ludewig
Text: Anna Kronvall

Senast uppdaterad 30 okt 2019, 08.28